Atatürk Araştırma Merkezinden Yeni Bir Biyografik Eser


Atatürk Araştırma Merkezinden Yeni Bir Biyografik Eser

25 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi yayımlamış olduğu biyografi eserlerine bir yenisini daha ekledi. Dr. Tekin Önal tarafından kaleme alınan “Kâmran İnan (Hayatı, Siyasi Faaliyetleri ve Fikrî Yapısı)” adlı eser, Kâmran İnan ‘ın hayatı ve siyasi faaliyetlerini aktarırken aynı zamanda dönemin siyasi olaylarına da ışık tutuyor.

Önemli devlet hizmetlerinde bulunmuş şahsiyetlerin sosyo-politik faaliyetlerinin incelenmesi ve bu incelemenin gelecek nesillere aktarılması Tarih bilimi açısından zaruridir. Bu bağlamda Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Kâmran İnan’ın hayatının ve siyasi faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmada biyografik bilgilerle beraber, dönemin birçok siyasi olayına temas edilmiştir. Bir taraftan Kâmran İnan’ın yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen, hiçbir zaman devletine ve milletine arkasını dönmemesi üzerinde durulurken, diğer taraftan da bulunduğu her ortamda devletinin ve milletinin menfaatlerini savunmuş, içeride ve dışarıda barıştan ve güçlü Türkiye’den yana olmuş bir devlet adamı olarak Türk siyasi hayatındaki yeri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken tarihî olaylar incelenmiş ve Kâmran İnan’ın şahsında bu olayların gerçek yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada askerî darbelerden muhtıralara, toplumsal olaylardan siyasi çalkantılara, ekonomik sıkıntılardan global krizlere, seçim sistemleri ve seçimlerden iktidar kavgalarına kadar birçok konu üzerinde durulurken, iç ve dış politika uygulamaları derinlemesine irdelenmiştir.

Okuyucular, “Kâmran İnan (Hayatı, Siyasi Faaliyetleri ve Fikrî Yapısı)” eserine ve diğer eserlere Atatürk Araştırma Merkezi genel ağ sayfasında bulunan e-mağazadan (https://emagaza-atam.ayk.gov.tr/detay/614/kamran-inan-hayati-siyasi-faaliyetleri-ve-fikri-yapisi-2020) ulaşabilirler.