Atatürk Araştırma Merkezi’nden 3 Yeni Eser


Atatürk Araştırma Merkezi’nden 3 Yeni Eser

28 Haziran 2023

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü’nce 2017 Yılı İçerisinde 3 Yeni Eser Yayımlandı.

Nadir Yurtoğlu’nca kaleme alınan Demokrat Parti Dönemi Tarım Politikaları ve Siyasi, Sosyal, Ekonomik Hayata Tesirleri (1950-1960), Volkan Payaslı’nın Sancak’tan Vilayet’e Hatay (1921-1960) (Siyasal, Sosyal ve Kültürel Yönüyle) ve Ömer Erden, Türkiye’nin Doğu Sınırının Oluşumu kitapları okuyucularıyla buluştu.

Nadir Yurtoğlu’nun kitabı Demokrat Parti Dönemi Tarım Politikaları ve Siyasi, Sosyal, Ekonomik Hayata Tesirleri (1950-1960) eseri. Demokrat Parti’nin iktidarda bulunduğu 1950-1960 döneminde takip ettiği tarım politikaları ve bu politikaların siyasi, sosyal ve ekonomik hayata tesirlerini ele alıyor. Verimliliği artırmak üzere daha bilinçli tarım yapılması için eğitimler verilmesinin yanı sıra tarımda makineleşmeye gidilmesi ve bazı kurumların yeniden yapılandırılması, takip edilen politikaların en tipik örneklerindendir. Demokrat Parti’nin iktidar döneminin ilk üç yılında uygulanan tarım politikaları başarılı bir düzeyde seyretmiştir. Bunda Kore Savaşı’nın oluşturduğu piyasa koşullarının elverişli talep ve fiyat oluşturması etkendi. Ancak bu olumlu durum 1954’ten sonraya bozulmaya başlamış ve dönemin sonlarına doğru ciddi bir düşüş göstermiştir. Tarım politikalarının geçirmiş olduğu bu evre çerçevesinde konu, tarım alanında görülen kurumsal ve yapısal değişim bakımından ele alınmıştır.

Volkan Payaslı’nın, Sancak’tan Vilayet’e Hatay (1921-1960) (Siyasal, Sosyal ve Kültürel Yönüyle), eseri ise Gürbüz Arslan’a ait olup idari, toprak ve nüfus politikalarının yörede yaşayan Türkler aleyhine değiştirilmesi için izlenen yöntem ve bunun sonucunda İslam coğrafyasında halen oynanmaya devam eden tehlikeli oyunları anlama açısından 7 yıllık bir emeğin ürünüdür. Eser, okuyucuya zengin, derinlikli ve doyurucu bilgi sunmaktadır.

Bu eserde Fransız kültür emperyalizminin izlerini sürmekle yetinilmeyip aynı zamanda ülkenin bütününde gerçekleşen inkılapların bölgede heyecanla uygulanması üzerinde de durulmuştur. Türkiye ile oluşturulan kültürel koridorun sağlanması üzerinde durulurken aynı zamanda Hatay davasının haklılığının hukuki boyutu da gözler önüne serilmektedir.

Ömer Erden’in Türkiye’nin Doğu Sınırının Oluşumu’ isimli kitabı da; yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu sınırlarının belirlenme süreci, özellikle çalışmanın ana kısmını oluşturan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası imzalanan Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmalarında yer alan sınır konusu, Doğu’da Ermeni isyanlarına karşı yürütülen mücadele, Türk-İran sınır olayları ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet Rusya’nın Türkiye’den toprak talepleri, bu doğrultuda Sovyet Rusya ile Ankara Hükümeti arasındaki ilişkiler gibi bugünkü doğu sınırımızın şekillenmesinde etkili olan önemli gelişmeler yerli ve yabancı kaynaklardan, çeşitli arşiv belgelerinden, konferans tutanaklarından ve dönemin gazetelerinden faydalanılarak akademik disiplin içerisinde, ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Haber için tıklayınız.