Atatürk Araştırma Merkezi tarafından uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği


Atatürk Araştırma Merkezi tarafından uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği

24 Haziran 2023

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı  olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATUM) iş birliği ile 11-13 Aralık 2014 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu” düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanı sayın Dr. Derviş EROĞLU’nun teşrifleriyle  başlayan sempozyuma 50 bilim insanının yanı sıra birçok davetli ve izleyici katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarında Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU Kıbrıs’ın 1950’lerden itibaren Türkiye’nin gündeminde yer aldığını, esas başlangıcın ise 1571’e kadar gittiğini belirtti. CİCİOĞLU konuşmasında Sokullu Mehmet Paşa’nın 7 Mart 1573’de Venedik büyükelçisi Barbaro’ya söylediği “Biz Kıbrıs’ı alarak kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yenmekle bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama tıraş edilen sakal daha gür biter.” sözünü hatırlatarak asıl meselenin kesilen bu kolun Batı tarafından protez olarak yerine takılma mücadelesi  olduğunu ifade etti.

 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN ise Kıbrıs’ın tarihinin Anadolu kadar eski olduğuna ve kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. 80 yıllık Venediklilerin ağır vergi yükünden şikayet eden Kıbrıs halkının Osmanlı’dan yardım istemesi üzerine Osmanlı’nın adayı öncelikli olarak koruma ve kollama sorumluğundan fethe giriştiğini söyleyip Osmanlı’nın bir imparatorluk değil  bir “Memalik-i Mahrusa” olduğunu ifade etti.

Prof. Derya ÖRS ise Kıbrıs’ın Türkiye Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir dava olarak siyasetini devam ettirmekte olduğunu vurguladı.

 Sayın KKTC Cumhurbaşkanı Dr. Derviş EROĞLU ise konuşmasında “Biz müzakere masasındayız. Kıbrıs Türk tarafı Rum tarafının müzakere masasına gelmesi için bedel ödemeyecektir. Rum tarafı çözüm konusunda samimiyse kalktığı masaya ön şartsız dönmelidir. Her türlü uyuşmazlığın çözümleneceği yer masadır” diyerek barış görüşmelerine, meselenin tarihsel sürecine, uluslararası boyutlarına, hidrokarbon enerji konusuna değdi.

Paralel oturumlar şeklinde üç salonda devam eden Sempozyumda sunulan bildirilerde mesele, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel yönden değişik bakış açılarıyla ele alındı.

Sempozyumda  sunulan bildirilerin kısa sürede  kitap haline getirilerek kamuoyunun bilgisine ve hizmetine sunulacaktır.