Atatürk Araştırma Merkezi İle Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Arasında Bilimsel İşbirliği Protokolü İmzalandı


Atatürk Araştırma Merkezi İle Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Arasında Bilimsel İşbirliği Protokolü İmzalandı

27 Haziran 2023

BAŞBAKANLIK, ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE AZERBAYCAN MİLLİ İLİMLER AKADEMİSİ TARİH ENSTİTÜSÜ ARASINDA BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Tarih, kültür  ve  soy bakımından kardeş iki ülke olan Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşlik ilişkilerini bilimsel işbirliği alanına da taşınması amacı ile Merkezimiz Başkanı Prof. Dr.  Mehmet Ali BEYHAN  ve Merkezimiz Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Selma YEL ve Doç. Dr. Kenan OLGUN’dan  oluşan  bir heyet  4-7 Nisan 2013 tarihlerinde Azerbaycan’da temaslarda bulunmuşlardır.  Bu temaslar neticesinde Merkezimiz Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN  ve  Tarih  Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yakub MAHMUDOV arasında 5 Nisan 2013 tarihinde  Bilimsel İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Söz  konusu Protokol çerçevesinde;  iki ülkede gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların karşılıklı olarak Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi ile yayınlanması, her iki ülke arasında  arşiv belgeleri alışverişinin sağlanması,  ortak tarih, edebiyat ve kültüre ait kitapların yazımında,  sinema filmi, dizi film vb. görsel eserlerin hazırlanmasında işbirliği yapılması, Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim, Köroğlu, Hüseyinzade Ali Bey Turan gibi ortak tarihi şahsiyetlerin  anılmasına yönelik çalışmaların yapılması, bu çerçevede ortak tarih ve kültür mirasımızı konu alan ilmi toplantıların yılda en az bir kez düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.

PROTOKOL METNİ

PROTOKOL METNİ (AZERİ TÜRKÇESİ)