Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 105. sayısı yayımlandı.


Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 105. sayısı yayımlandı.

26 Haziran 2023

105. sayımızda “Osmanlı Maarifinde Mektep Bakkalları (1891-1922)”, “Birinci Dünya Savaşı’nda Hayırseverlik ve Seferberlik: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 1917 Mekteb-i Sultânî Sergisi”, “Türk İstiklal Harbinde Batı Cephesi Tayyare Bölükleri”, “Ölçü İnkılabının Tarihsel Süreci, Ölçüler Kanunu’nun Kabulü ve Uygulanışı”, “Türkiye Cumhuriyeti ile Hatay Devleti’nin İktisadi İlişkileri (2 Eylül 1938-29 Haziran 1939)”, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor (1939-1945)” ve “Kıbrıs Türklerinin İlk Siyasi Gençlik Örgütlenmesi: Lefkoşa Türk Millî Gençlik Birliği-1953 (İngiliz Belgeleri Işığında” başlıklı makaleler yer almaktadır.

TRDİZİN ve SOBİAD tarafından dizinlenen dergimize, açık erişim olarak www.atamdergi.gov.tr/ ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/aamd üzerindenerişilebilmektedir.