Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 103. Sayısı Yayımlandı.


Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 103. Sayısı Yayımlandı.

26 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 1984 yılından beri yayımlanan süreli yayını Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 103. sayısı çıktı.

Açık erişim yayın modelinde “Güz” ve “Bahar” dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergide, yazar ve hakemlerin isimlerinin gizli tutulduğu çift taraflı “Kör Hakemlik Sistemi” kullanılmaktadır. Akademik objektifliğin ön planda tutulduğu dergide yayımlanacak makalelerde; bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranmaktadır.

Derginin 103. sayısında; “Refet Paşa’nın TBMM Hükûmeti Adına Yönetimi Devralmak İçin İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri”, “İspanyol Gazetelerinde Türk Millî Mücadelesi ve Bu Dönemde Yaşanan Gelişmeler”, “Millî Mücadelede Bursa Uleması: Yunan İşgalinde Bursa’da Saltanata Bağlılık Mitingi”, “İstanbul Milletvekili ve Birinci Ordu Müfettişi Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul Ziyaretleri (1923-1924)”, “1928 Muallim Almanağı ve Dönemin Eğitim Anlayışı”, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İnhisar Uygulamalarına Bir Örnek: Kibrit İnhisarı (1924-1943)”, “İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs’ta Çıkarılan İkinci Rum İsyanı (18-19 Aralık 1954)”, “CHP Parti Müfettişlerinin Kaleminden Demokrat Parti’nin İktidara Gelişi”, “Demokrat Parti (DP) Dönemi’nde Pamuk Politikaları ve Dokuma Sanayisine Etkileri (1950-1960)” başlıklı makaleler yer almaktadır.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM ve SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) tarafından taranmaktadır. Okuyucular dergiye, Kurumun genel ağ sayfası (https://www.atam.gov.tr/), derginin genel ağ sayfası (www.atamdergi.gov.tr/) ve  DergiPark (https://dergipark.org.tr/) üzerinden ulaşabilmektedir.

Kaynak:https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/ataturk-arastirma-merkezi-dergisinin-103uncu-sayisi-yayimlandi-3047234/