Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 102. Sayısı Yayımlandı


Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 102. Sayısı Yayımlandı

26 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 1984 yılından beri yayımlanan süreli yayını Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 102.sayısı çıktı.

“Güz” ve “Bahar” dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli uluslararası derginin konusunu; Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu dönemden başlayarak bugüne kadar devam eden siyasi, sosyoekonomik ve kültürel boyutlu ulusal ve küresel ortamı, beşerî ve sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen makaleler oluşturmakta.

Derginin 102. sayısında; “Osmanlı Devleti Döneminde Antalya Demiryolu Hattı Projesi”, “Birinci Dünya Savaşı Esnasında Erzincan, Bağdat ve İstanbul’da Açılan Alman Kızılhaç Askerî Hastaneleri”, “Majestelerinin Sadık Askerleri: Çanakkale Cephesi’nde Büyük Britanya’ya Bağlı Birlikler”, “Karboğazı Savaşı’nda Esir Alınan Fransız Taburu ve Kayıp Bayrak Meselesi”, “Mussolini’nin‘Dört Güç Paktı’ Projesi ve Türkiye’nin Siyasal Eylemciliği”, “Asım Us ve Vakit: Millî Mücadele Yıllarına Dair Genel Bir Değerlendirme (1919-1920)”, “TBMM’de Ekonomik Gündem: Rus Altınları (1920-1922)”, “Dinar’ın Sosyal ve Kültürel Hayatında Halkevi” başlıklı makaleler yer almaktadır.

Açık erişim yayın modelinde yayımlanmakta olan dergide yazar ve hakemlerin isimlerinin gizli tutulduğu çift taraflı “Kör Hakemlik Sistemi” kullanılmaktadır. Akademik objektifliğin ön planda tutulduğu dergide yayımlanacak makalelerde; bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranmakta.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ne, TÜBİTAK ULAKBİM ve SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) tarafından taranmaktadır. Okuyucular dergiye, Kurumun genel ağ sayfası (https://www.atam.gov.tr/) ve DergiPark (https://dergipark.org.tr/) üzerinden ulaşabilmektedir.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/ataturk-arastirma-merkezi-dergisinin-102-sayisi-yayimlandi-2760201/