Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 100. Sayısı Yayımlandı


Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 100. Sayısı Yayımlandı

25 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 1984 yılından beri yayımlanan süreli yayını “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi” 100’üncü sayısına ulaştı. Güz ve Bahar dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergide; Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu siyasi, sosyoekonomik ve kültürel boyutlu ulusal ve küresel ortamı; beşerî ve sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen makaleler yer almaktadır. Basılı olarak yayımlanan ve genel ağda da ulaşıma açık olan dergide yayımlanacak makalelerde; bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranmaktadır.

Derginin son sayısında “Tarih Öğretiminde Kavramların Yeri ve Önemi: Problemler ve Öneriler,“Trablusgarp Savaşı’nda Alman Kızılhaç (Salib-i Ahmer) Cemiyeti’nin Çalışmaları”, “Bolşevik İhtilalinin Ardından Osmanlı Devleti’nin Rusya’daki Yeni Rejime Bakışı”, “Belgelerin Gözünden Hasan Tahsin ve “İlk Kurşun” Meselesine Yeniden Bakmak”, “Hacı Bedir Ağa’nın Millî Mücadeledeki Rolü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Faaliyetleri”, “Ülkelerin Bağımsızlık Mücadeleleri ve Haber Ajansları İlişkisi – Anadolu Ajansı Örneği”, “Azerbaycan’ın Latin Alfabesine Geçişinin Türkiye’deki Alfabe Tartışmalarına Etkisi”, “ Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Liman ve İskele Politikaları (1923-1960)”, “Basında Atatürk Orman Çiftliği (1925-1938)”, “Cumhuriyet Dönemi’nde Hayvancılığın Sanayiye Tatbikine Bir Örnek: Merinos Yetiştiriciliği”, “Uşak’ta Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960)” başlıklı makalelere yer verildi.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM ve SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) tarafından taranmaktadır. Okuyucular Dergiye Kurum genel ağ sayfası (https://www.atam.gov.tr/) ve DergiPark (https://dergipark.org.tr/) üzerinden ulaşabilirler.

Haber Kaynağı; https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/ataturk-arastirma-merkezi-dergisinin-100-sayisi-yayimlandi-2462089/