Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi İçin Makale Çağrısı / Call For Articles for the Journal of Atatürk Research Center


Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi İçin Makale Çağrısı / Call For Articles for the Journal of Atatürk Research Center

28 Haziran 2023

MAKALE ÇAĞRISI

Değerli bilim insanları!

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi ilkbahar ve güz olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce olmakla beraber başka dillerde yazılan makalelerin yayınlanması da mümkündür.

Derginin ilgi alanına giren konular sadece Atatürk Dönemi ile kısıtlı olmayıp, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin konuların ele alındığı yakın dönem tarih dergisi olma özelliği taşımaktadır. Derginin konusu, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu siyasî, sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlu ulusal ve küresel ortamı; beşeri ve sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen araştırmaları, değerlendirmeleri ve çalışmaları içermektedir.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yazılması, özgün bir araştırmaya dayanması (ya da daha önce yayımlanmış bir çalışmanın yeni bir bilgi ve belge ile yeniden yorumlanmış olması) yayın kriterlerimiz arasındadır.

 Dergiye gönderilen makaleler bekletilemeden ve en kısa sürede hakem kontrolünden geçirilerek çıkmakta olan ilk sayıda yerini alacaktır. Dergi  Tübitak-Ulakbim indeksinde taranması için çalışmalar başlatılmış olup en kısa sürede Ulusal ve Uluslararası indekslerde taranmaya başlanması hedeflenmektedir.

2016 yılının İlkbahar sayısı için 2016 Mart ayı sonuna kadar ve Güz sayısı için ise 2016 Ağustos ayı sonuna kadar bilimsel makalelerinizi bize ulaştırmanızı bekliyoruz.

Saygılarımızla.

ATAM Editör Grubu

CALL FOR ARTICLES

Dear Scientists,

Journal of Atatürk Research Center is a peer-reviewed and scientific journal which is published twice a year in Spring and Fall. As well as writing language of our journal is Turkish and English, it is also possible that articles written in other languages are published.

Topics which are in the field of our journal’s interest are not only restricted to the Atatürk Period.

Journal of Atatürk Research Center, within the frame of topics as part of Turkish and world history since the second half of the 19th century, has had the feature of being a contemporary history journal in which a wide range of topics about “Turkish History”, “Atatürk” and “Republic of Turkey” are handled. The subject matter of the Journal includes the researches, evaluations and studies which inspect the political, socio-economic and cultural  dimensional national and global atmosphere  which Atatürk and the Republic of Turkey were born into according to scientific criteria in terms of humanities and social sciences.

That the studies which have been sent so as to be published in our journal to be written appropriate for the scientific research techniques, based upon a unique research (or that a study which has been published before to be reinterpretted with new information or documents) are among our publishing criteria.

Articles which are sent to our journal are going to take their place in the first issue to be out after they are checked by referees without delay and as soon as possible. Efforts have been started in order that our journal can be scanned in Tubitak-Ulakbim index and it is aimed that it will be scanned in National and International indexes as soon as possible.

We expect you to deliver us your scientific articles until March 2016 for the Spring Issue of the year 2016 and until August 2016 for the Fall Issue.

Yours sincerely,

Journal of Atatürk Research Center, Editorial Board