Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 98.Sayıya Ulaştı


Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 98.Sayıya Ulaştı

28 Haziran 2023

Kurumumuzun Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin konuları ele alan yakın dönem tarihi alanında makaleler yayımlayan hakemli dergisi AAM Dergisi 98. sayısı yayımlandı. Güz 2018 nüshasında İkinci Meşrutiyet Döneminde Muallim ÖrgütlenmeleriBirinci Dünya SavaşıTürk Deniz Havacılığı FaaliyetleriRefah Şilebi HadisesiCumhuriyet Döneminde Elektrik Üretimi ve Enerji politikaları, Abdurrahman Melek’in Yeni Mecbuadaki Yazıları, Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatı, 27 Mayıs Hürriyet Bayramı, Bosna-Hersek’in Bağımsızlığını Kazanması ve Türkiye ve Karabağ Bölgesinin Tarihi Coğrafyası konularında özenle hazırlanmış on makale yer almaktadır.

AAM Dergisi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlu ulusal ve küresel ortamı; beşeri ve sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen araştırmaları içeren makalelere yer veren, hakemli uluslararası bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere (bahar) mayıs ve (güz) kasım aylarında hem basılı hem de genel ağ ortamında yayımlanmaktadır. Yayımlanacak makalelerde bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranmaktadır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler ise yayımlanmamış olma şartıyla kabul edilmektedir. AAM Dergisi ulusal ve uluslararası akademik gelişmeleri takip ederek her yönüyle daha güçlü bir konuma getirmeye gayret ediyoruz. Okuyucularımız AAM Dergisine Kurum genel ağ sayfasından ve Dergipark üzerinden ulaşabilirler. Dergide yer alan makaleler DOİ numaralarıyla yayımlanmaktadır. Dergimiz SOBIAD ve TR Dizin tarafından taranmaktadır.
Bütün okuyuculara iyi okumalar dileğiyle…