Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 107. Sayısı Çıktı


Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 107. Sayısı Çıktı

26 Haziran 2023

107. sayımızda “Türk Jandarma Teşkilatı’nda Hukuk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi”, “Başlangıcından Lozan Konferansı’na Türkiye’de Yabancılara Taşınmaz Satışı ve Karşılaşılan Sorunlar”, “Millî Mücadele Karşıtı Bir Devlet Adamı: Mehmet Ziver Bey ve Siyasi Faaliyetleri”, “Millî Mücadele Döneminde İngiliz İşgali Sürecinde Eskişehir’de Asayiş Sorunları”, “Atatürk Döneminde Türkiye’de Orman ve Ormancılık Politikası (1920-1938)”, “1930 İstanbul Seçimleri”, “Kıbrıs Cumhuriyeti (1960-1963) Döneminde Kıbrıs Türk Basınında Atatürk” başlıklı makaleler yer almaktadır.
TRDİZİN, SOBİAD, EBSCO Historical Abstracts tarafından dizinlenen dergimize, açık erişim olarak www.atamdergi.gov.tr/ ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/aamd üzerinden erişilebilmektedir.