Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının Yeni Yayını Meclis Tahkikatı (1957-1960)  


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının Yeni Yayını Meclis Tahkikatı (1957-1960)  

26 Haziran 2023

Mehmet Şah ÖZCAN tarafından kaleme alınan Meclis Tahkikatı (1957-1960) adlı eser, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı.

Eserde, Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihinin en tartışmalı konularından biri olan ve 27 Mayıs 1960 Askerî Müdahalesi öncesinde siyasi gerilimlerin doruk noktasını teşkil eden Cumhuriyet Halk Partisi ile muhalif basının faaliyetleri hakkındaki Meclis tahkikatı konusu ele alınmaktadır. Bugüne kadar Meclis tahkikatı ve özellikle siyasi, hukuki ve anayasal işleyişi ile tahkikat dâhilinde elde edilen bilgiler herhangi bir çalışmada bütünüyle ortaya konmamıştır. Bu çalışma ile sözü edilen bu eksiklik giderilmiştir.

Meclis tahkikatının kavramsal, kuramsal ve tarihsel alt yapısı, Demokrat Parti iktidarını söz konusu tahkikatı açtırmaya götüren süreç, tahkikatın oluşum aşamaları ve 27 Mayıs 1960 Askerî Müdahalesi’ne sebep olan gelişmeler ayrıntılı olarak işlenmektedir.

Eser, arşiv belgeleri başta olmak üzere Demokrat Parti Meclis Grubu ve Meclis tutanakları, dönemin basınında yer alan haberler ve birçok telif eserden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın, Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağı düşünülmekte ve benzer çalışmalara ışık tutacak nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.