Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının Türk Dünyası ile Bilimsel İş Birliği


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının Türk Dünyası ile Bilimsel İş Birliği

28 Haziran 2023

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Yayını olan ve Türkiye Türkçesine çevrilen İravan Hanlığı Rusya İşgali ve Ermenilerin Kuzey Azerbaycan Topraklarına Göç Ettirilmesi adlı kitap, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları’ndan çıktı.

Türk dünyasına yönelik akademik iş birliğine ilişkin bilimsel etkinlik düzenleyen Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, son 5 yılda Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü iş birliğiyle “Ortak Türk Tarihi” yazma projesinin yanında Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Milli Siyaset, Azerbaycan’da İlk ve Ortaöğretimde Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları, XX. Yüzyılda Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ Sorunu, Avrupa Diplomasisinin “Ermeni Meselesi” mi, Türkiye’nin Bölüştürülmesi Planı mı? ve Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı İlham Aliyev Dönemi’nde Azerbaycan adlı telif eserler ve son olarak İravan Hanlığı kitabı yayımlandı.

Azerbaycan ile bilimsel iş birliği kapsamında 2014 yılında Erzurum’da 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi, 2015 yılında Çanakkale’de 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi, yine aynı yıl içerisinde Azerbaycan’ın Gence ilinde VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi, 2016 yılında Nahçıvan’da Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, yine aynı yıl Bitlis’te Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze) Uluslararası Sempozyumu, 2017 yılında Kars’ta 100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu düzenlendi. 2018 yılı Eylül ayında ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 13-16 Eylül tarihlerinde I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkileri ve KAFKAS İSLAM ORDUSU konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecek.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü tarafından her yıl Nisan ayının 24’ünde Anadolu ve Azerbaycan’da Ermenilerin Müslüman Türklere Yaptığı Soykırım konulu sempozyum Başkanlığımızın iş birliği ile gerçekleştirilmekte ve Başkanlığımızca her yıl akademik seviyede katılım sağlanmaktadır.