Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından Yeni Bir Eser


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından Yeni Bir Eser

26 Haziran 2023

Türkiye’nin; geniş bir coğrafyada, dünyanın birçok bölgesinde bulunan Türklerle ve akraba topluluklarla ortak bir tarihi ve kültürel bağları bulunmaktadır.

Türkler ve akraba topluluklar olarak tıpkı ortak bir geçmişe ve kültüre sahip olduğumuz gibi ortak acılara da sahibiz. Türklerin ve onlarla benzer kaderi paylaşan akraba toplulukların geçmişte yaşadıkları acılar büyük ölçüde yok sayılmış, görmezden gelinmiştir. Bu yok sayılmış acıları hem Türkiye’nin hem de dünya kamuoyunun gündemine taşımak, bir envanter ortaya koymak amacıyla Mehmet Hacısalihoğlu tarafından Türklerin ve Akraba Toplulukların Acı Yıl Dönümleri (19.Yüzyıldan Günümüze Sürgünler, Katliamlar, Etnik Temizlik Politikaları ve Soykırımlar) adlı editöryal bir eser hazırlanmıştır.

31 Mart tarihi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde “Azerbaycanlıların Soykırımı Günü” olarak anılmakta, Ermeniler tarafından Mart 1918’de Azerbaycan Türklerine yönelik yapılan soykırımın belleğini diri tutmaktadır.

Atatürk Araştırma Merkezi, yoğun bir çaba ve emeğin ürünü olan bu değerli eseri Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan etmekten, Merkezimiz yayınları arasından çıktığını 31 Mart gibi önemli bir tarihte duyuruyor olmaktan dolayı onur duyar. Okuyucularımıza ve değerli araştırmacılarımıza saygılarımızla duyurulur.