Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından Dört Yeni, İki Tıpkıbasım Olmak Üzere 7 Eser


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından Dört Yeni, İki Tıpkıbasım Olmak Üzere 7 Eser

25 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı okuyucuların beğenisine 4 yeni kitap daha sundu. 2019 yılı içerisinde toplamda, 19 yeni eseri kitapseverlerle buluşturan Kurum yıl bitmeden “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ” adlı iki ciltten oluşan eserin de tıpkıbasımını gerçekleştirdi.

Aralık ayı içerisinde basımı gerçekleşen kitaplardan olan, “Sırp-Hırvat Sloven Krallığı’ndan Yugoslavya’ya Türkiye-Yugoslavya İlişkileri” Gülşah Kurt Güveloğlu tarafından kaleme alındı. Eserde, 1 Aralık 1918 yılında kurulan Sırp-Hırvat Sloven Krallığı’nda, 1941 yılına kadar yaşanan siyasi hayat ele alınarak bu süreçte Bosna’nın durumu ve Müslüman halkın siyasi faaliyetlerine değinilmiş, bunu yaparken de Türkiye ile ilişkilerin ortaya konmasına çalışılmıştır.

Bir diğer eser ise, göç ve iskân alanında hazırlanan “Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi” Volkan Marttin tarafından kaleme alındı. Osmanlı Devleti’ni uzun yıllar boyunca uğraştıran, Türkiye Cumhuriyeti’ne devrolan göç ve iskân meselesinin çözümü için kurulan genel müdürlüğün yapısı, işleyişi ve faaliyetlerini konu alan eserde; göç olgusunun tanımı ve özelliklerinin yanında devlet mekanizmasındaki karşılığı üzerinde de durulmuştur.

Yeni çıkan eserlerin ikisi İngilizce metin olarak okuyucuya sunuluyor. Bunlardan; Semih Gökatalay’ın “The Political Economy Of Corporations In The Late Ottoman Empire And Early Turkish Republic (1908-1929)” adlı eserinde; 1908-1929 yılları arasındaki dönemde anonim şirketlerin ekonomi politiği ve şirketlerin zaman içerisinde nasıl bir evrim geçirdikleri incelenmektedir. Eser, 20’nci yüzyılın başlarında Türkiye’deki işletme tarihine ışık tutmaktadır. Ayrıca eserin ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara zemin oluşturacağı düşünülmektedir.

Liliana Elena Boşcan’ın kaleme aldığı “Diplomatic and Economic Relations Between Kingdom of Romania and Republic of Turkey During The Atatürk Period (1923-1938)” eser, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkileri ele alıyor. Kitapta üç bölüm yer almaktadır.   Birinci bölümde, Atatürk Dönemi Romen-Türk ilişkileri diplomatik ve siyasi bakımdan incelenmektedir. İkinci bölümde yine Atatürk Dönemi Romen- Türk ilişkileri ekonomik boyutuyla inceleniyor. Eserin son bölümünde ise, Romanya ile Türkiye arasında imzalanmış diplomatik ve ekonomik anlaşmaların Fransızca ve İngilizce metinleri yer almaktadır. Eser Türkçe gazete ve kitapların yanı sıra ağırlıklı olarak Romanya arşiv kaynaklarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan ve bir süredir mevcudu tükenen “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I” ve “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II adlı eserlerin tıpkıbasımları yapılmıştır. Eserin birinci cildi savaşı, barışı ve yeniden kuruluşu ele almakta ve altı bölümden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 2000’li yıllara kadar uzanan tarihî süreç ise ikinci cildin konusunu oluşturmaktadır.

Okuyucular eserlere, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfasından (https://www.atam.gov.tr/) ve satış bürolarından ulaşabilirler. Ayrıca Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları, her yıl katıldığı ve bundan sonra katılacağı kitap fuarlarında da ilk defa yayımlanan ve yayımlanacak olan kitaplarını okuyucuyla buluşturarak, yayınlarını Anadolu’nun her köşesine ulaştırmaya devam edecektir.