Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından 3 yeni eser


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından 3 yeni eser

26 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye tarihine ışık tutmaya devam ediyor. 2020 Temmuz ayına girerken “Tanin Gazetesinde Çanakkale Savaşları”, “Türkiye’ye Amerikan Askeri Yardım Kurulu (Jammat) Ve Türkiye’deki Faaliyetleri” ve “İstiklâl Savaşı İstihbarat Subaylarından: Fahri Akçakoca Akça’nın Hatıraları” isimli eserlerin basımı gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Burgaç tarafından yayına hazırlanan “Tanin Gazetesinde Çanakkale Savaşları” Çanakkale Savaşları ile ilgili insan-toplum merkezli araştırmaların önünü açıyor. Yazarlar savaşın boyutunu yalnız siyasî ve askerî açıdan incelemiyor aynı zamanda  insanî yönleriyle de bir milletin vatanı için çektiği tüm zorlukları dönemin güçlü gazetelerinden biri olan Tanin Gazetesi’nin üzerine yaptıkları araştırmalarla ortaya koyuyorlar.

Dr. Barış Celep tarafından kaleme alınan “Türkiye’ye Amerikan Askeri Yardım Kurulu (Jammat) ve Türkiye’deki Faaliyetleri” başlıklı eserde İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesini askeri boyutta inceleniyor. Amerikan Askerî Yardım Kurulu’nun (JAMMAT) Türk ordusunda ve Türkiye’de siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel ortamı nasıl etkilediği ele alınıyor.

Prof. Dr. Önder Göçgün’ün yazdığı ve ikinci baskısı gerçekleştirilen “İstiklâl Savaşı İstihbarat Subaylarından: Fahri Akçakoca Akça’nın Hatıraları” Türk İstiklâl Savaşı’nda İstihbarat Subayı olarak görev yapan Akça’nın hatıralarını bizlere aktarıyor. 217 ana başlıktan ve bunlara bağlı 320 alt başlıktan oluşan eserde Akça’nın işgal ve mücadele yıllarında düşman içinde gerçekleştirdiği gizli casusluk faaliyetleri ve bu faaliyetler esnasında atlattığı çeşitli tehlikeler okuyucuyla buluşuyor.

Kaynak:https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/ataturk-arastirma-merkezi-baskanligindan-3-yeni-eser-2653337/