Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Okuyucuların Beğenisine 6 Yeni Kitap Daha Sundu


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Okuyucuların Beğenisine 6 Yeni Kitap Daha Sundu

25 Haziran 2023

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 2019 yılının ilk iki ayında altı kitap yayımladı.

Sadet Altay tarafından kaleme alınan “Atatürk Döneminde Numune Hastanelere Dönüştürülen Osmanlı Hastaneleri (1924-1938)”; Üçüncü baskısı yapılan Mehmet Saray’ın “Türk-İran İlişkileri” ve ikinci baskısı yapılan Haluk Selvi’nin “Milli Mücadele’de Erzurum (1918-1923)” kitapları okuyucuyla buluştu. Ayrıca 2017 yılında Kars’ta gerçekleşen “100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu” bildirileri ve yine 2017 yılında Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenen “Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu” bildirileri 2 cilt halinde yayımlandı.

“Atatürk Döneminde Numune Hastanelere Dönüştürülen Osmanlı Hastaneleri (1924-1938)” adlı eserde, Numune Hastanelerinin tarihi geçmişi ortaya konulmuştur. Önce Osmanlı tarihindeki yeri incelenmiş daha sonra Cumhuriyet döneminde bu hastanelerin sosyo-kültürel, sosyo- ekonomik yeri işlenmiştir. Kitap, bu alanda araştırma yapmak isteyenler için önemli bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır.

Mehmet Saray’ın kaleme aldığı ve 3. baskısı yapılan “Türk- İran İlişkileri” adlı eser ise Türkiye’nin komşularıyla geçmişteki ve bugünkü ilişkilerini objektif bir şekilde anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Haluk Selvi’nin “Milli Mücadele’de Erzurum (1918-1923)” adlı eserin 2. Baskısı yapıldı. Bu eser Milli Mücadele süresince  haraketliliği son derece yüksek olan Erzurum’un Türk İstiklal Mücadelesindeki yerini ve önemini ortaya koymak amacıyla kaleme alındı. Konu özellikle orijinal belgelere dayalı olarak ve bir bütün olarak ortaya konulmaktadır. Doğu Anadolu’nun kaderini tayin etmek ve bölgenin bütünlüğünü sağlamak için Doğu vilayetlerinden ve Trabzon’dan gelen delegelerle şehirde Erzurum Kongresi yapılmıştır. Kongreye başkan seçilen Mustafa kemal Paşa Erzurumda iki ay kalmış ve hareketi için önemli kararları burada almış, planını burada uygulamaya başlamıştır. Eserde bu konularda ayrınıtılı olarak ele alınmaktadır. Şehir, Anadolu’nun kaderini yakından ilgilendiren Millî Mücadele Dönemi’nde de kilit bir rol oynamıştır. Bir şehrin Doğu Anadolu’nun ve Milli Mücadele’nin kaderini nasıl tayin ettiği bu kitapta anlatılmıştır.

“Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu” Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Köstence Ovidius Üniversitesi Tarih Fakültesi iş birliğiyle 4-6 Ekim 2017 tarihinde Romanya’nın Köstence Şehrinde düzenlenmişti. Bu bağlamda, 20. yüz yıldan günümüze Türkiye ve Romanya arasında kültürel, ekonomik ve siyasi münasebetler, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesindeki gelişmelere bir yenisi daha eklenmişti. Gerçekleştirilen sempozyumda sunulan bildiriler 2 cilt olmak üzere kitap haline getirildi. Bu sempozyum bildirileri kitabında, iki ülke arasındaki ortak tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal- kültürel münasebetler muhtelif yönlerden ele alınmış ve bu kitapla elde edilen bilgilerin bilim dünyasına sunulması amaçlanmıştır.

“100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu”  Atatürk Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ve Kafkas Üniversitesi ile ortaklaşa  2017 yılında Kars’ta düzenlenmişti. Toplam 52 bildirinin sunulduğu sempozyuma, Türkiye’den 22; Rusya Federasyonu Moskova Bilimler Akademisi ile Dağıstan, Osetya, Balkar, Tataristan, İnguşya gibi özerk bölgeler ve Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Afganistan’dan ülkemize gelen 30 akademisyen katılmıştı.  Sempozyumda Kaberdey Balkar Cumhuriyeti, Tataristan ve Azerbaycan’dan katılan Türk akademisyenler Sovyet döneminde uğradıkları zulüm ve sürgünleri belgeleriyle sundular. Sunulan bildiriler kitap haline getirildi ve okuyucusuyla buluştu.