Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı İki Yeni Eseri Okuyucuyla Buluşturdu


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı İki Yeni Eseri Okuyucuyla Buluşturdu

26 Haziran 2023

Tüm dünyada ve ülkemizde baş gösteren salgın dolayısıyla kitap basımına ağırlık veren Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı iki yeni kitabı daha okuyucuların beğenisine sundu.

Yeni kitapların ilkini Prof. Dr. Mustafa Ergün’ün kaleme aldığı “Atatürk Devri Türk Eğitimi”   oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Atatürk dönemi, eğitim ve kültür tarihi açısından Batılı düşüncelerle milli değerlerin yoğrulduğu aydınlık ve örnek bir dönemdir. Türk Milletinin çağdaş hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için takip edeceği yol bu dönemde çizilmiştir. Bu dönemin ışığı yakın geçmişi ve gidilmesi gereken uygarlık yolunu aydınlatmaktadır.

Türk eğitim tarihi uzmanı olan Ergün eserinde; Atatürk’ün damgasını vurduğu bir döneme ilişkin olarak, yeni Türk eğitim ve kültürünün inkılaplar yoluyla kurulmasına toplu bir bakış ortaya koymaktadır. Cumhuriyet eğitimi alanında yapılan çalışmalara yeni bir katkı sağlayacağı düşünülen eserin ayrıca Atatürk inkılaplarının anlaşılmasını kolaylaştıracağı da düşünülmektedir.

Basımı yeni gerçekleşen bir diğer kitap ise Prof. Dr. Mehmet Karayaman’ın kaleme aldığı “Uşak’ta Kuvâ-yı Milliye”. Karayaman’ın arşiv belgeleri ve döneme ilişkin başvuru kaynaklarını kullanarak hazırladığı eserde; Türk İstiklal Harbi sürecinde işgallere karşı verilen mücadelenin ve ortaya çıkan Kuvâ-yı Milliye hareketinin Uşak ili özelinde izleri sürülmekte, bu davaya Uşak halkının yaptığı katkılar ortaya konulmaktadır.

Beş ana bölümden oluşan eserin; Türk İstiklal harbi sürecinde yaşanan sıkıntıların ve verilen mücadelenin genç nesillere aktarılmasında ve onlara Kuvâ-yı Milliye ruhunun aşılanmasında katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Okuyucular bu esere, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfasından (http://www.atam.gov.tr/) ve satış bürolarından ulaşabilirler.

Kaynakhttps://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/ataturk-arastirma-merkezi-baskanligindan-2-yeni-eser-2910362/