Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı İki Yeni Eser Yayımladı.


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı İki Yeni Eser Yayımladı.

26 Haziran 2023

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Arşivcilik Türk Arşivlerinde Tasnif ve Araştırma Hizmetleri

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, İbrahim BAŞ tarafından kaleme alınan Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Arşivcilik Türk Arşivlerinde Tasnif ve Araştırma Hizmetleri adlı eseri okuyucularla buluşturdu.

Türk arşivleri sahip olduğu belgelerin sayısı ve niteliği bakımından dünyanın en zengin arşivlerinin başında gelmektedir. Millî olduğu kadar milletlerarası özellikler de taşıyan Türk arşiv belgeleri, sadece Türkiye’nin değil geçmişte Osmanlı Devleti sınırları içinde sayıları kırkı bulan birçok ülkenin tarihini ve dünya tarihinde gizli kalmış pek çok konuyu gün ışığına çıkaracak mahiyette önem arz etmektedir.

Millî hafıza olan arşiv malzemelerinin Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar ulaşmalarının sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde de bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak bugün itibarıyla bu mirasın bütünlüğü henüz sağlanamamış durumdadır. Çünkü Türkiye genelinde yirmiden fazla müstakil arşivcilik yapan kurum ve kuruluşun bulunduğu da bir gerçektir.

Türk arşivlerindeki dağınık idari yapıları ortaya koymak ve arşivcilik anlayışını değerlendirmek amacıyla kaleme alınmış olan bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından günümüze arşivcilik çalışmaları ele alınmıştır. Günümüzde Türkiye’deki Türk Arşivleri tarafından yürütülen arşivcilik faaliyetleri; arşivcilik tarihi, uygulanan tasnif metodu, tasnif sistemi ve tasnif usulleri ile arşiv belgesinin hizmete sunum şekilleri, yapılan araştırma, inceleme ve konuyla ilgili arşivlerden toplanan bilgiler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Bu çalışmanın arşiv yönetimlerinin arşiv çalışanları, araştırmacılar ve devlet idaresi nezdinde bir farkındalık oluşturacağı düşünülmektedir.

Iğdır’da Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1923-1970)

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, İbrahim ÖZKAL tarafından kaleme alınan Iğdır’da Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1923-1970) adlı eseri e-yayın olarak okuyucuların erişimine sundu.

Anadolu’nun Kafkasya’ya açılan tarihî kapılarından biri olan Iğdır, bu özelliği ile hem Anadolu hem de Kafkas kültürlerini yansıtan bir yapıya sahiptir. Serhat şehri olmanın getirdiği kültürel çeşitlilik ve derinliğe sahip Iğdır; kendine özgü iklimi, zengin tarihi, etkileyici doğası, verimli tarım arazileri ve Asya’dan Avrupa’ya ulaşan tarihî İpek Yolu’nun buradan geçmesinden dolayı hâlen önemini korumaya devam etmektedir.

Eserde, 1923-1970 yılları arasında Iğdır’da yaşanan değişim ve dönüşümün izleri sürülmektedir.

Günümüze ışık tutacak veriler içeren eserin, hem yararlandığı orijinal belgelerin çokluğu hem de ortaya koyduğu sonuçlar dolayısıyla bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte olduğu söylenebilir.