Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı İki Eserinin 3. Baskılarını Yaptı.


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı İki Eserinin 3. Baskılarını Yaptı.

26 Haziran 2023

Prof. Dr. Bülent BAKAR tarafından kaleme alınan ‘Ermeni Tehciri’ adlı eserin üçüncü baskısı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yapıldı.

     Tehcir kararı Birinci Dünya Savaşı sırasında askerî ve stratejik gerekçelerle alınmak zorunda kalınan bir karardır. Sevk ve iskân kararı nedeniyle önce savaş bölgesi olan Doğu Cephesi’nden daha sonra Anadolu’nun diğer yerlerinden güney bölgelerine göç ettirme hadisesi yaşanmıştır. Geçici sevk ve iskân kararı önceden düşünülmüş bir tedbir olmayıp Ermenilerin, Osmanlı Devleti aleyhinde yaptığı iş birlikleri ve çıkardığı isyanlardan sonra hayata geçirilmiştir. Eserde Tehcir Dönemi ve bu dönemde yaşanan gelişmeler detaylı olarak aktarılmaktadır.

      Eser üç bölümden oluşmaktadır. Eserin ilk bölümünde Ermenilerin Türklerle ilk temasından, Ermeni isyanlarına kadar geçen dönem ele alınmış; ikinci bölümde Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Ermeni hareketleri ve tehcir kararına giden süreç incelenmiş; üçüncü bölümde de 1918 yılında Ermenilerin geri dönme süreci ve mallarının iade edilmesi, Lozan görüşmelerindeki Ermeni yurdu tartışmaları üzerinde durulmuştur.

       Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN tarafından kaleme alınan ‘1921 Anayasası’ adlı eserin üçüncü baskısı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yapıldı.

       Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sürecinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi Yakın Türk Siyasi Tarihinin önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu dönemde Çağdaş Türk devletinin temelleri atılarak ve Türk Kamu Hukukunun gelişimi açısında son derece önemli tarihsel kararlar alınmıştır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde kabul edilen 1921 Anayasası bu kararlardan en önemlisi olduğu halde 1921 Anayasası’nın yapılış süreci üzerinde bugüne kadar bir monografik araştırma yapılmadı. 

       Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde 1921 anayasasının görüşülmesine kadar geçen anayasal gelişmeler, ikinci bölümünde 1921 Anayasası Hakkındaki TBMM Görüşmeleri ve üçüncü bölümünde TBMM Hükümetinin Hukuki niteliği kapsamlı olarak ele alınmıştır.