Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Dergisi’nin 104. Sayısı Yayımlandı.


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Dergisi’nin 104. Sayısı Yayımlandı.

29 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 1984 yılından beri yayımlanan süreli yayını Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 104. sayısı çıktı.

Basılı ve açık erişim yayın modelinde “Güz” ve “Bahar” dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergide, yazar ve hakemlerin isimlerinin gizli tutulduğu çift taraflı “Kör Hakemlik Sistemi” kullanılmaktadır. Akademik objektifliğin ön planda tutulduğu dergide yayımlanacak makalelerde; bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranmaktadır.

Derginin 104. sayısında; “Bern Sözleşmesi ve Türkiye’nin Katılım Süreci, Dün’ ü Gazetede Aramak, Anlamak: Beyânü’l-Hak Gazetesi (Kuruluşu, Siyasi ve Dinî Mecrası, Ele Aldığı Konular), Alman-Osmanlı Sağlık Misyonu, Mustafa Kemal Atatürk Dönemi Türkiye Madenciliği, Cumhuriyet Gazetesinde Çocuk ve Çocukluk Meselesi, Büyük Buhran’ın Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Bir Neticesi: Buhran Vergisi, Türkiye’nin Kalkınmasında Sümerbank ve Etkinliği (1933-1987), Tek Parti Dönemi’nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Vilayetlerinde Düzenlenen Üniversite Haftası Etkinlikleri ve Üniversiteli Aydın Kesimin Bölgenin Meselelerine Bakışı (1940-1945), Demokrat Parti Döneminde Adıyaman Vilayetinin Kuruluşuna Dair Bir Tartışma, 27 Mayıs Askerî Yönetiminin Sivil İdareye Geçme Çabaları: Yuvarlak Masa Kararları, 1950-1980 Arası Dönemde Ağrı’nın Kırsal Kesiminde Gündelik Hayat, Tarım ve Hayvancılık’’ başlıklı makaleler yer almaktadır.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM ve SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) tarafından taranmaktadır. Okuyucular dergiye, Kurumun genel ağ sayfası (https://www.atam.gov.tr/), derginin genel ağ sayfası (www.atamdergi.gov.tr/) ve  DergiPark (https://dergipark.org.tr/) üzerinden ulaşabilmektedir.