Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarına Bilimsel Bilgi Desteği Sağlamaya Devam Ediyor 


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarına Bilimsel Bilgi Desteği Sağlamaya Devam Ediyor 

28 Haziran 2023

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarına Bilimsel Bilgi Desteği Sağlamaya Devam Ediyor

Son günlerde eğitimde kademeler arası farklı geçiş sistemleri tekrar gündeme gelmiş bulunuyor.  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 2014 yılında Gazi Üniversitesi iş birliğiyle “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi” düzenleyerek; SBS, OKS, TEOG, LGS, LYS, ÖSS gibi sınavlarla kendine özgü geçiş modeli geliştiremeyen eğitim sistemimize bilimsel olarak yaklaşıp, bu alana kuramsal bilgi desteği sağlamıştı. Temel amacı Cumhuriyet Türkiye’sinde nitelikli insan gücünün yanı sıra Cumhuriyetle birlikte kurgulanan sistemlerin sağlıklı işlemesine stratejik bilgi desteği sağlamak olan Başkanlık, çeşitli ülkelerden katılan uzmanların kendi sistemlerini anlattığı ve yerli akademisyenlerin geliştirdikleri modellerin bildiri olarak sunulduğu kongrenin kitabını 2015 yılında yayımlayıp kamuoyunun istifadesine sunmuştu.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 2015’te Bartın Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği ve yaklaşık 80 bildirinin sunulduğu; kuram ve uygulamaların tartışıldığı “Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Eğitimde Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi” konulu ikinci uluslararası sempozyumu gerçekleştirerek sunulan bildirileri 2016’da kitap olarak yayımlamıştı.

Ülkemizin insan yetiştirme düzenine katkıları ve ülkemizde bilimsel bilgi üretme çabaları devam eden Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ahi Evran Üniversitesi ile birlikte “Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu”nu icra edecektir. 60 bildirinin sunulacağı sempozyumda, geçmişteki uygulamalar, geleceğe dair öngörüler ve eğitim politikaları bilimsel bir zeminde tartışılacak. Bilgi üretimi işlevi olan kurum ve kuruluş temsilcilerinin söz alacağı panelleri de içerecek olan sempozyumda, “Bilimsel Bilgi”, “Bilgi Üretme”, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarımızın Bilim Politikalarımıza Etkileri”, “Bilgi üretmede dünyadaki yerimiz, problemler ve çözüm önerileri” gibi konular ele alınacak,

Sempozyumda sunulacak bildiriler ve tartışma konuları ile öneriler, kitap hâlinde neşredilecektir.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu alanda bilimsel bilgi desteği sağlamak ve araştırmacıları teşvik etmek için de 2018 yılında “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’nin Eğitim Politikaları, Problemler ve Kaliteli Eğitim Modelleri” konusunda Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde burs verecektir.