Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 3 Yeni Eser Yayımladı!


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 3 Yeni Eser Yayımladı!

26 Haziran 2023

Ali Fethi Okyar

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, İhsan Sabri BALKAYA tarafından kaleme alınan Ali Fethi Okyar adlı eseri yayınları arasına ekledi.

Meşrutiyet öncesinden Millî Mücadele’ye, Millî Mücadele’den Cumhuriyet’in kuruluş ve inşa yıllarına uzanan üç devrin en önemli devlet ve siyaset adamlarından biri Ali Fethi Okyar’dır. Gerek kurmay subay olarak Osmanlı ordusunda çetelere, düşmanlara karşı verdiği mücadeleyle gerekse siyasi ve diplomatik hayatındaki hizmetleriyle örnek bir devlet adamı olarak tarihteki yerini almıştır.

Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal Atatürk’ün yol ve akıl arkadaşı olarak her zaman yanında olmuş;  Meclis-i Mebusanda ve TBMM’de milletvekilliği, meclis başkanlığı, bakanlık ve başbakanlık görevlerinde bulunmuştur. Osmanlı’nın son zamanlarında Sofya elçiliği ile başlayan diplomasi hayatı, Cumhuriyet Dönemi’nde Paris ve Londra elçilikleri ile devam etmiştir.

Kitapseverler, Cumhuriyet Dönemi’nin iz bırakan tarihî şahsiyetlerden Ali Fethi Okyar’ın hayat hikâyesini yalın bir anlatımla okuma imkânı bulacak ve bir döneme tanıklık edeceklerdir.

Türkiye’de Sosyal Politikalarda Kadın

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Muhabbet DOYRAN’ın kaleme aldığı Türkiye’de Sosyal Politikalarda Kadın adlı eseri okuyucularının beğenisine sundu.

Bu çalışmada; 1999 yılında başlayan, 2001 yılında derinleşen ve 2004 yılına kadar devam eden ekonomik kriz ortamında kadınlara yönelik izlenen sosyal politikalar ve bunların sonuçları değerlendirilmiştir. Sosyal politikaların en önemli iki alanı olan eğitim ve çalışma hayatı özelinde Türkiye’deki kadınların durumu incelenmiştir.

Kitap, sosyal politika ve tarih araştırmaları ile kadınlara yönelik toplumsal çalışmalara ışık tutacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır.

Millî Mücadele Dönemi’nde Asker Firarileri Sorunu

Ulvi Ufuk TOSUN tarafından kaleme alınan Millî Mücadele Dönemi’nde Asker Firarileri Sorunu adlı eser, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı.

Osmanlı Devleti’nin son devirlerinden itibaren sürekli gündemde kalan firar olgusu, I. Dünya Savaşı ve ardından Millî Mücadele Dönemi ile çok karmaşık bir probleme dönüşmüştür.

Uzun süren savaşlar, yenilgiler, geri çekilmeler, toprak kayıpları, açlık, yokluk, moral ve motivasyon eksikliği, savaştan bıkkınlık, psikolojik çöküntü gibi sebepler Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki firar sorununu yaygınlaştıran faktörlerdendi.

Askerî makamlar, bu sorunla uğraşırken 30 Ekim 1918’de şartları çok ağır olan Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla Osmanlı ordusu, büyük oranda terhis edilmiş ve elde âdeta iskelet kadrolar kalmıştı. Bu durumun da etkisiyle firar sorunu, Mütareke Dönemi’ne ivme kazanmış bir şekilde girdi.

Bu çalışmada, ana kaynaklara inilerek konuya analitik bir yöntemle ve çok yönlü şekilde bakılmıştır.