Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 2018 Yılında 21 Adet Yeni Eseri Okuyucularıyla Buluşturdu


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 2018 Yılında 21 Adet Yeni Eseri Okuyucularıyla Buluşturdu

25 Haziran 2023

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri incelemeye yönelik araştırmalar yapan bir kurumdur.

Merkez, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ni öncelikli araştırma alanı almakla birlikte dönemin bütün değerlerini kavrayan, inceleyen bilimsel bir bakış açısına sahiptir. Ayrıca; iktisat, hukuk, siyaset bilimi, eğitim, kültür, din, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji gibi toplumu ilgilendiren bütün konular Atatürk Araştırma Merkezinin ilgi alanına girmektedir. Merkez bu kapsamda 2018 yılı içerisinde yakın dönem tarih araştırmalarına kaynaklık edecek 21 eserin basımını gerçekleştirdi.

“Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi (1923-1938), Tamamlanmamış Anılar, İrevan Hanlığı: Rusya İşgali ve Ermenilerin Kuzey Azerbaycan Topraklarına Göç Ettirilmesi, Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası, Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır, Bulgaristan Türkleri ve Göçler – Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (8 Cilt), Türk Basın Tarihi (3 cilt), Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Elazığ’da İdari, Siyasi ve Sosyoekonomik Hayat (1923-1950), Türkiye’nin Mülteci ve Muhacir Politikaları (1923-1947), Arşiv Vesikalarına Göre 1921 Londra Konferansı Tutanaklar-Belgeler,  Bugünkü Dille Nutuk, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli 1919-1923), Milli Mücadele’den 27 Mayıs’a Bir Siyasetçi: Refik Koraltan, Batı Trakya’da Türk Varlığı (1930-1981), Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları, Atatürk Devrimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı (1924-1938), Milli Tarihimizden Bir Safha ( Albüm )” adlı eserlerin basımını gerçekleştirdi. Atatürk Araştırma Merkezi’nin tüm yayınlarına, Ankara’daki kitap satış bürolarından ve e-mağaza üzerinden sahip olabilirsiniz.

2018 yılı boyunca 10’dan fazla kitap fuarına katılan Atatürk Araştırma Merkezi, 2019 yılı içerisinde katılacağı ve ilk defa yayımlanan ve yayımlanacak olan kitaplarıyla yeni fuarlarda okuyucuyla buluşarak, yayınlarını Anadolu’nun her köşesine ulaştırmaya devam edecektir.