Ankara’nın Başkent Oluşunun 98. Yıl Dönümü Kutlu Olsun


Ankara’nın Başkent Oluşunun 98. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

29 Haziran 2023

Ankara’nın Başkent Oluşunun 98. Yıl Dönümü Kutlu Olsun.

Siyasi ve askerî durumu daha yakından izleyebilmek, millî cephelerle yakından temas kurabilmek amacıyla İstanbul’a ve cephelere tren hattı ile bağlı bulunan ve millî teşkilatı güçlü Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları halkın sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. 

Millî kıyafet giymiş seğmenlerle beraber halk, “Vatanı ve milleti düşmandan kurtarmak için hepimiz ölmeye hazırız emrini bekliyoruz.” diye haykırmıştır. 

O tarihten sonra Ankara; Millî Mücadele’nin, istiklal davasının ve millet egemenliğinin merkezi olmuştur. Mustafa Kemal Paşa burada; cephelerin, millî teşkilatın sevk ve idare işleriyle ilgilenirken bir taraftan da Mebuslar Meclisine seçilen milletvekilleri ile görüşmeler yapmış, kaleme aldığı Misakımillî (Ulusal Ant) metnini milletvekillerine vererek takip edecekleri yolu işaret etmiştir. Daha sonraki süreçte Millî Mücadele’yi yürütmekte Mustafa Kemal Paşa’nın meşruiyet kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da toplanmış ve yeni devletin yönetimi burada üstlenilmiştir. 

Türk İstiklal  hareketinin sembolü hâline gelen Ankara’nın yeni devletin başkenti olması için İsmet Paşa ve 14 milletvekili, 9 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifinde bulunmuştur. Kanun teklifinin gerekçesinde özetle şöyle denilmektedir: “… Antlaşma ile Boğazlar için kabul edilen hükümler; yeni Türkiye’nin esas varlığını, ülkenin güç kaynaklarının gelişmesini, Anadolu’nun merkezinde kurmak lüzumunu göstermektedir.   Ülkenin güvenliği Ankara’nın coğrafi ve stratejik durumu bunu gerektirmektedir.”

Ankara 13 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Türkiye’nin başkenti olarak kabul edilmiştir. 20 Nisan 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisince benimsenen Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Devleti’nin başkentinin Ankara olduğu belirtilmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Ankara’nın başkent olmasına hizmet etmiş olanları rahmet ve şükranla anıyoruz.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı