24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!


24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

29 Haziran 2023

Tarihî süreç içerisinde gerçekleşen Türk inkılabının seyrine paralel olarak elde edilen olumlu ve olumsuz tecrübeleri çok doğru bir şekilde analiz eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, eğitime ayrı bir önem vermiş ve Cumhuriyet dönemi eğitim felsefesinin hem kurucusu hem de uygulayıcısı olmuştur. Türk İnkılâbının değerlerinin ve ilkelerinin ancak eğitim aracılığıyla korunabileceğine inanmış ve bunun yolunun da sadece gençleri değil; toplumu da “demokratik, millî, çağdaş, laik, bilime dayalı” bir eğitim sisteminden geçirmekte olduğuna inanmıştır. Eğitim seferberliğinde en büyük rolü de öğretmenlere yüklemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, latin harflerinin kabul edildiği tarihlerde millete okuma yazma öğretmek üzere kara tahta başına geçerek kendi milletinin öğretmenliğini yapmıştır. Başöğretmen görevi ile seyahate çıkan Atatürk, Tekirdağ, Çanakkale, Maydos, Karadeniz şehirleri ile Orta Anadolu’yu dolaşarak okullarda, meydanlarda, kahvelerde yeni Türk harflerini vatandaşlara öğretmiştir. “Başöğretmen” unvanını kabul ettiği gün olan “24 Kasım”, Türk öğretmenleri için özel bir armağan olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı bu tarihi “Öğretmenler Günü” olarak ilan etmiştir. Bu vesileyle şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar vatanın her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren, geleceğin şekillenmesine yön veren öğretmenlerimizin ”24 Kasım Öğretmenler Günü” kutlu olsun!

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı