2023 Yılı Burs Sonuçları Sonuçları Açıklandı


2023 Yılı Burs Sonuçları Sonuçları Açıklandı

30 Haziran 2023

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 2023 yılında verilecek olan doktora bursuna ilişkin değerlendirme süreci sona ermiş olup lisansüstü burs almaya hak kazananlar belirlenmiştir. Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemi üzerinden sorgulayabilirler.

Lisansüstü burs  almaya hak kazananların 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar burs Sonuç Takibi ekranında yer alan Burs Sözleşmesi’ni ve başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almakta olanların 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almayacağına dair Feragatname’yi onaylamaları; www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme sistemine kontrol edilebilir kod numarasına sahip veya aslı ya da onaylı suretinden taranmış olan aşağıda belirtilen belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya dilekçe, posta, e-posta, kargo, kurye vb. iletişim araçları ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

  • ALES Sonuç Belgesi
  • Doktora bursu için yüksek lisans Mezuniyet Belgesi

Burs almaya hak kazananların beyanları ile belgeleri, Kurum tarafından karşılaştırılacak ve yapılacak inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, süresi içinde adı geçen belgeleri ilgili sisteme yüklemeyenler veya Sözleşme/Feragatname onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılacak ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Her türlü iletişim için E-posta adresimiz : (burs@atam.gov.tr)