1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Makaleler Eseri Dijital Ortamda Yayınlandı


1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Makaleler Eseri Dijital Ortamda Yayınlandı

26 Haziran 2023

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 24 maddelik kısa bir anayasadır. TBMM, Millî Mücadele sırasında çok önemli gördüğü temel esasları ele alan bir çerçevede bu metni kabul etmiştir.

Bu metin, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte en önemli hukuki belge niteliği taşırken “Kuvayı Millîye’yi Amil ve İrade-i Millîye’yi Hâkim Kılmak” hedefinin somut bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Millî iradenin sembolü olan Gazi TBMM tarafından yapılmış olması da onun önemini arttırmaktadır.

Türk Anayasa tarihi iki asra yaklaşan tarihsel süreci ve birikimi ile köklü bir geçmişe sahiptir. 1921 Anayasası, farklı boyutlarıyla pek çok açıdan ele alınmayı hak eden özgün niteliklere sahip bir belgedir.

Eser, Tanzimat Dönemi’nden Teşkilat-ı Esasi’ye kadar geçen süre içindeki anayasal gelişmeler, Millî Mücadele’de anayasa tartışmaları, iki anayasalılık sorunu ve eski rejimin tasfiye süreci, özellikleri, düşünsel temelleri, diğer anayasa metinleri ile karşılaştırılması, egemenlik anlayışının değişimi ile yasama ve yürütme ilişkilerine etkisi gibi farklı konularda bilimsel makalelerin yer aldığı kapsamlı bir çalışmadır.