19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Uluslararası Sempozyumu


19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Uluslararası Sempozyumu

29 Haziran 2023

19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE:  TÜRKİYE’YE YAPILAN GÖÇLER,

GÖÇMENLİK VE SOSYAL UYUM ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

FROM THE 19TH CENTURY TO THE PRESENT: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IMMIGRATION INTO TURKEY, BEING AN IMMIGRANT AND SOCIAL HARMONY

7-9 Ekim (October) 2021/ RİZE

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde 7 -9 Ekim 2021 tarihlerinde Rize’de “19. Yüzyıldan Günümüze: Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

Anadolu toprakları yüzyıllardır göçmenlere ev sahipliği yapmıştır. Bu gelenek Osmanlı Devleti’nde en üst noktaya taşınmıştır. Farklı uluslar ve farklı inançlara sahip göçmenlere büyük bir hoşgörüyle sahip çıkılarak göçmenlerin kendi dinleri, dilleri ve kültürlerini de sürdürmeleri güvenle sağlanmıştır. Özellikle 19. yüzyıldaki küresel dönüşümde bir göç ülkesi olarak Osmanlı Devleti hem göç yolu hem de yapılan göçlere ve göçmenlere insanlık hizmeti sunmuştur. Osmanlı Devleti’ndeki göçmenler sanat, müzik, eğitim ve bilimsel çalışmaların gelişimine de katkı sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin bu kültürel mirasını 20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti devam ettirmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı’nda sanatçısından bilim insanına kadar Avrupa’dan gelen büyük bir göç kitlesi devlet politikası kabulü olarak sahiplenilmiştir. II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’ye sığınan bu göçmenler müziğinden sanatına ve üniversitelerdeki akademik çalışmalarda yer alarak yaşadıkları ülkeye de hizmet sunarak katkı sağlamışlardır.

21.yüzyılda dünyadaki küresel sorunlar ve savaşlar nedeniyle Türkiye artık bir göç ülkesi konumuna gelmiştir. Göç alanında yapılan akademik çalışmalar, Türkiye’ye göç akınının daha da artacağını göstermektedir. Günümüzde savaş, göç, eğitim ya da ekonomik sebeplerden ötürü devletlerin ve milletlerin birbirleriyle olan etkileşimi geçmişe kıyasla çok artmıştır. Bu etkileşim doğal olarak yaşanılan ülkenin dilini öğrenme konusunu gündeme getirmektedir. Dil ile birlikte o ülkenin kültürü de öğrenilmektedir. Yaşanılan ülkenin dilini bilmek kadar kültürüne aşina olmak da büyük önem taşımaktadır. Kültürel uyum yaşanılan yabancı toplumla, birçok alandaki bütünleşme faaliyetlerini içerir.

Göçmenler ve kültürel uyumu ele almayı hedefleyen ve bir durum değerlendirmesini içeren bu uluslararası sempozyum Türkiye’nin Göçler, Göçmenler ve Kültürel Uyumu sağlamada yapılan uygulamalarını ve günümüz Türkiye’sindeki göçmenlerin Türk toplumuna ve eğitim sistemine entegrasyonlarını ele almayı amaçlamaktadır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış ve makale, kitap, kitapta bir bölüm, ampirik bir çalışma, bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında yayımlanmamış ve işlenmemiş olması gerekmektedir.

Aşağıda sempozyumda yer alması planlanan başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir.

SEMPOZYUM ALT BAŞLIKLARI

Osmanlı Dönemi

 • 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ne Yapılan Göçler, Göçmenler ve Kültürel Uyum
 • Göçmen Hakları ve Dış Devletler

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi

 • 20. ve 21. Yüzyılda Türkiye’ye Yapılan Göç, Göçmenler ve Sorunlar
 • Demografi ve İç-Dış Göç
 • Devlet Eliyle Yapılan-Yaptırılan Göçler

Göç ve Uyum

 • Göçmenlerin Eğitimi
 • Uluslararası Öğrenciler
 • Göç, Göçmenlik ve Sosyal Medya
 • Göçmenlerin Topluma Uyum Çalışmaları
 • Göçmenler ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Terkedilen Ülkelerde Göçün Sonuçları
 • Göç Edilen Bölgelerde Göçmenlerin Yerli Halkla İlişkisi

Göç Kadın ve Çocuklar

 • Göç ve Toplumsal Cinsiyet
 • Göçmen Kadınlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar
 • Göçmen Çocuklar ve İşçilik

Göç Yönetim ve Politika

 • Yasal Düzenlemeler
 • Uluslararası Hukuk ve Ulus Ötesi Alanlar
 • İskân Politikaları
 • Göç ve İşgücü Piyasası
 • Göç ve Sağlık
 • Güvenlik, Çatışma ve Terörizm
 • Göç, Göçmenler ve Yerel Yönetimler
 • Göçmen, Sığınmacı ve Mülteci Dostu Kentler
 • Göç, Küreselleşme ve Uluslararası Sosyal Politikalar

Göç Araştırmaları

 • Göç Araştırmalarında Etik ve Yöntem
 • Göç ve Söylem Çalışmaları: Siyaset, Basın ve Kitle İletişim Araçları
 • Göç Araştırmalarında Kaynaklar

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve diğer bilgiler Kurumun atam.gov.tr uzantılı web sayfası ve https://tamga.gov.tr/gocsempozyumu  adresinde yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının https://tamga.gov.tr/gocsempozyumu   web sayfası üzerinden 26 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Bildiri özetlerinin en az 300 kelimeden oluşması zorunludur. Sempozyum Bilim Kurulu’nu oluşturan hakemler tarafından bildiri özetlerinin değerlendirilmesinden sonra kabul edilenler ilan edilerek tam metinler istenecektir.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Sempozyumu düzenleyen Kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Başvuru için: https://tamga.gov.tr/gocsempozyumu

KATILIM KOŞULLARI

FROM THE 19TH CENTURY TO THE PRESENT INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIGRATIONS INTO TURKEY, BEING AN IMMIGRANT AND SOCIAL HARMONY

SEMPOZYUM KURULLARI (2)

SEMPOZYUM TAKVİMİ-Calendar

SEMPOZYUM PROGRAMI