19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum”  Konulu Uluslararası Sempozyum Gerçekleştirildi


19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum”  Konulu Uluslararası Sempozyum Gerçekleştirildi

29 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğinde 7-9 Ekim 2021 tarihlerinde Rize’de “19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye yapılan Göçler Göçmenlik ve Sosyal Uyum”  konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

Sempozyum 7 Ekim 2021 günü saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Ardından Recep Tayyip  Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş ÜNLÜ ve Rize Valisi Kemal ÇEBER birer açılış konuşması yaptı.

Daha sonra bilimsel oturumlara geçildi. İki salonda arka arkaya düzenlenen 4 oturumda 23 sözlü sunum yapıldı.

Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN, Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve Prof. Dr. Zehra ASLAN’ın katıldığı değerlendirme oturumuyla sona eren sempozyumda sunulan bildirilerin 4 adedi yurt dışından katılan bilim insanları tarafından sunuldu.

Yine sunulan bildirilerin 4’ü , 19. Yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ne ve sonrasında 20. ve 21. Yüzyılda Türkiye’ye gerçekleştirilen göçlerin değerlendirilmesi üzerineydi. Diğer bildiriler ise göç olgusunun mikro ve yerel düzeyde incelenmesi ile göç-küreselleşme ve uluslararası sosyal politikalar üzerineydi. Bunun yanında demografi ve iç-dış güçler, göç ve söylem çalışmaları: Basın ve kitle iletişim araçları, göçün dönüşüme etkileri, göç ve ekonomi, edebiyat, göçmenler ve sivil toplum kuruluşları, göçmenlerin eğitimi ve uluslararası öğrenciler konulu bildiriler sunulmuştur.

Günümüzde bütün dünyada politika belirleyen bir mesele haline gelen göç konusunu ele alan bu sempozyum Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi.

Kurum Başkanımız Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN Rize Valisi Sayın Kemal ÇEBER ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Sayın Hüseyin KARAMAN’ı makamlarında ziyaret etti.