19 Eylül Gaziler Günü Kutlu Olsun.


19 Eylül Gaziler Günü Kutlu Olsun.

30 Haziran 2023

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın askeri ve siyasi iradesiyle kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Edirne Milletvekili İsmet Paşa (İnönü)  ile  Kozan Milletvekili Fevzi Paşa (Çakmak) tarafından  Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verilmesine dair bir önerge verilmiştir. Ayrıca  Saruhan Milletvekili İbrahim Süreyya Bey ve 62 arkadaşı da aynı konuda kanun teklifi hazırlamıştır. Kanun teklifi Büyük Millet Meclisinin 19 Eylül 1921 tarihli oturumunda tartışmasız ve sürekli alkışlar arasında kabul etmiştir.

Mustafa Kemal Paşa, Meclis’in iradesiyle kuvvet bulan Ordu sayesinde bu başarının gerçekleştiğini, Meclis tarafından kendisine yapılan taltifin asıl muhatabının Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordusu olduğunu belirterek, Ordu ve kendi namına, Meclis’e teşekkür etmiştir. Mustafa Kemal Paşa Kendisine Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesinin verilmesi üzerine, 20 Eylül 1921’de orduya verdiği beyannamede, Sakarya’da gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü komutanlara, subaylara ve erlere ayrı ayrı teşekkür etmiş ve “…Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir…” sözleriyle, Türk askerinin mağlup edilmesi mümkün olmayan niteliğini ortaya koymuştur. Mustafa Kemal Paşa  ayrıca; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kendisi hakkında yeni bir rütbe ve unvan ile beliren iltifat ve teveccühün doğrudan doğruya orduya dayandığını; milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordunun en şerefli, en ulu bir savaş ile seçkin olan yine Türk ordusu olduğunu; ordunun kahramanlıklarıyla gösterdiği nihayetsiz fedakârlıklar pahasına kazanılan bu büyük zaferin millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı ancak orduya bağlayarak bütün askerlik yaşamının en büyük iftihar kaynağı olarak taşıyacağını” ifade etmiştir.

Meclis tarafından Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına verilmiş olan bu unvan ve rütbe, İstiklal Mücadelesi’nin eriştiği moral, güven ile güç seviyesini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca, sonrasında gelecek olan ezici üstünlüğün sonucunda elde edilecek kesin zaferin bir habercisidir.

19 Eylül, “Gaziler Günü” olarak kutlanmaktadır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor; tüm gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı