100.Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi / International Congress on Battles of Gallipoli on the Centenary (21-25 Mayıs / May 2015 / Çanakkale


100.Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi / International Congress on Battles of Gallipoli on the Centenary (21-25 Mayıs / May 2015 / Çanakkale

28 Haziran 2023

DUYURU V

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  Atatürk Araştırma Merkezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Avustralya Monash Üniversitesi işbirliğinde 21-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenecek olan “100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi” nin tüm hazırlıkları tamamlanmış durumdadır.

Kongreye katılacak olanların hem uçuş rezervasyonları hem de otel konaklama rezervasyonları tamamlanarak ilgililerin e-posta adreslerine bildirilmiştir. Konaklama 3 farklı otelde sağlanacaktır. Hava yoluyla Çanakkale’ye gelecek olan katılımcılar alanda karşılanarak konaklama yapacakları otele transferleri sağlanacaktır.

Kongrede görüşmek dileğiyle…

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

KONGRE PROGRAMI

KONGRE DUYURUSU

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  Atatürk Araştırma Merkezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Avustralya Monash Üniversitesi işbirliğinde 21-25 Mayıs 2015 tarihlerinde Çanakkale’de “100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi” düzenlenecektir.

Çanakkale Savaşları dünya tarihinin kaydettiği en önemli olaylardan biridir. Gerek sonuçları ve gerekse etkileri bakımından hem Türkiye’de hem de dünyanın pek çok ülkesinde hâlâ anılmakta, hakkında araştırmalar yapılmakta, makaleler ve kitaplar yazılmaktadır. Çanakkale Savaşları I. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştirmiş, savaşın uzamasına neden olmuş, Türkiye’nin kaderi büyük ölçüde bu savaşlarla çizilmiştir.

Kongrede, Çanakkale Savaşları’na giden sürecin detaylı bir tahlil ve tasviri, savaşların siyasî, iktisadî, askerî, sosyal, diplomatik, kültürel boyutlarının ele alınması ve savaş sonrasında ülkeler ve toplumlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Çanakkale Savaşları’nı bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirmek noktasından hareketle, savaşların öncesinden sonrasına sanat, edebiyat, bilim, teknoloji, toplumsal ve siyasî yapılar hususunda ortaya çıkan süreklilikler ve değişimler üzerine yorum ve bulgulara dayalı tebliğlerin bilimsel bir atmosferde ele alınması ve tartışılması hedeflenmektedir.

Çanakkale Savaşları’nın bir bilançosunu 100. Yıl dönümünde ortaya koymayı hedefleyen kongrede, etkileri çok kapsamlı olan savaşların gerek savaş süresi boyunca ve gerekse savaştan sonraki dönemde Türk ve dünya kamuoyu tarafından nasıl değerlendirildiği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Kongreye katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları  yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Bildiri’nin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

 Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 16 Ocak 2015 tarihine kadar canakkalesavaslarikongresi@atam.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Özetlerin Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Kongreye sunum yapmak üzere katılacak olanların konaklamaları Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünce,    ulaşımları  ise Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca sağlanacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

KONGREYE KATILIM KOŞULLARI

BAŞVURU FORMU

KONGRE TAKVİMİ

KONGRE KURULLARI

İLETİŞİM

INTERNATIONAL CONGRESS ON BATTLES OF GALLIPOLI ON THE CENTENARY 21-25 MAY   2015 / ÇANAKKALE