100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu / On The Occasıon Of 100th Anniversary, The Caucasian (East) Front In The World War I-International Symposium 25-27 Eylül / September 2014 / Erzurum


100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu / On The Occasıon Of 100th Anniversary, The Caucasian (East) Front In The World War I-International Symposium 25-27 Eylül / September 2014 / Erzurum

27 Haziran 2023

DUYURU III

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu”nun programı ekte sunulmuştur. Katılımcıların Programı inceleyerek Erzurum’a geliş ve ayrılış tarihlerini bildirmeleri gerekmektedir. Buna göre Otel ve Seyahat rezervasyonları yapılacaktır.

Erzurum’a uzak olan Ankara, Kütahya, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Muğla, Çankırı illerinden ulaşım hava yolu ile olacaktır. Hava yolu ile seyahat edecek katılımcıların biletleri Merkezimiz tarafından görevlendirilen turizm firmasınca temin edilerek ilgililerin e-posta iletilecektir. Doğrudan uçuş imkanı olmayan Trabzon, Samsun, Mardin, Adıyaman ve Yozgat illerden gelecek olan katılımcılar seyahat planlarını kendileri yapacaklar, yol giderleri Merkezimizce karşılanacaktır. Erzurum’a gidiş tarihi 24 Eylül, Erzurum’dan ayrılış tarihi ise 28 Eylül 2014 olacaktır. Ortak bildiri sunacak olanlardan yalnız bir kişinin yol ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

Tüm rezervasyonlar yapıldıktan sonra IV.Duyuru yapılacaktır.

Sempozyumda buluşmak dileğiyle…

The program of internatıonal symposıum “On The Occasion Of 100th Anniversary, The Caucasian (East) Front In The World War I” which is organized in collaboration with Ataturk Research Center, Governorship of Erzurum, Rectorship of Ataturk University on 25-27 September 2014 at Erzurum is attached. Please check the program and let us know about your arrival and departure dates to and from Erzurum. Your hotel and travel reservations will be made accordingly.

The transport from the cities of Ankara, Kütahya, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Muğla, Çankırı, which are far from Erzurum, will be done by air way. The participants’ tickets will be bought by the agency that our instituion will arrange. The participants who will attend from the cities from which their is no direct flight to Erzurum will arrange their trip by themselves and the cost will be paid by our Center. The arrival date to Erzurum is September 24th and departure date is September 28th. Only one participant’s accomodation and travel costs of the joint presentation will be paid by our Center.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ataturk Research Center

İRTİBAT/CONTACT

05333637095 – 05359796657

kafkascephesi@atam.gov.tr

SEMPOZYUM PROGRAMI

100. Yılı Münasebetiyle

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA KAFKAS (DOĞU) CEPHESİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

ON THE OCCASION OF 100TH ANNIVERSARY, THE CAUCASIAN (EAST) FRONT IN THE WORLD WAR I-INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 25-27 EYLÜL / SEPTEMBER 2014 / ERZURUM

SEMPOZYUM DUYURUSU

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile 25-27 Eylül 2014 tarihlerinde  Erzurum’da, “100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu ” düzenlenecektir.

XIX. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar Kafkas (Doğu) Cephesi’ndeki siyasî, askerî, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yeni bilgi ve bulgular ışığında araştırılıp tartışılması amaçlanmaktadır.

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu uluslararası sempozyumun, bilimsel bilgi üretimine katkı sağlaması ve yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Bildiri özetlerinin, araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları yer almaktadır. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, farklı konular da teklif edilebilir.

Bildiri Konuları:

1-      19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın Başlarına Kadar Devletlerin Kafkasya Politikaları

2-      I. Dünya Savaşı Öncesi Kafkasya’daki Askerî ve Siyasî Gelişmeler

3-      I.  Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi

Savaşlar ve Antlaşmalar

Rus İşgalleri ve Bölgedeki Etkileri

Bolşevik İhtilâli ve Kafkas Cephesine Etkileri

Göçler

Esirler

Sevk ve İskân

Salgın Hastalıklar

Sosyal ve Ekonomik Hayat

4-  I. Dünya Savaşı Sonrası Doğu Cephesi

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda yeni bilgi, belge ve özgün değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Bildiri sahiplerinin yol ve konaklama giderleri Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünce karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Erzurum Valiliği – Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü

ON THE OCCASION OF 100TH ANNIVERSARY, THE CAUCASIAN (EAST) FRONT IN THE WORLD WAR I-INTERNATIONAL SYMPOSIUM 25-27 SEPTEMBER 2014 / ERZURUM

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

BAŞVURU FORMU

SEMPOZYUM TAKVİMİ

SEMPOZYUM AFİŞİ