Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı Sınavı Başarı Listesi


Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı Sınavı Başarı Listesi

27 Haziran 2023

Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumlarda istihdam edilecek olan 70 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrosu için, yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınav tarihleri ve isimleri ilan edilen adaylar ile 10.12.2012 – 18.12.2012 tarihleri arasında sözlü sınav yapılmıştır.

Yüksek Kurum Uzmanlık Yönetmeliği gereğince, sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı hesaplanmış, kazananlar, yedek sırada kazananlar ve kazanamayanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Asıl listedeki adaylardan giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlar veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar olduğu takdirde, Yüksek Kurumca sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Kazanan adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacak olup bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, atanmak üzere aşağıda gösterilen belgeler ile birlikte Yüksek Kurum, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenler ile giriş sınavını kazananların başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

BAŞARI LİSTESİ (EXCEL)

KAZANANLARDAN İSTENEN EVRAKLAR