VI.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu ( ISHE 2019) 10-12 Ekim 2019-BOLU


VI.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu ( ISHE 2019) 10-12 Ekim 2019-BOLU

28 Haziran 2023

VI.ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ISHE 2019)

10-12 Ekim 2019-BOLU

Atatürk Araştırma Merkezi  ile  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğinde 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Bolu’da VI.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2019) düzenlenecektir.

Türkiye’de  çağdaş  dünya ölçeğinde  tarih eğitiminin  anlamı, imkanları  ve çerçevesi  pek çok  akademik çalışmaya konu olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Daha gerçekçi  bir tarih  anlayışının  bireylere  kazandırılması amacıyla da tarih programları ve ders kitaplarının yenilenmesi konusundaki tartışmalar devam etmektedir.

Düzenlenecek sempozyum ile tarih eğitimi alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin bir araya gelmelerini sağlayarak yeni bilgi, anlayış ve bakış açılarını otaya koymalarına ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca Tarih eğitimi, tarih yazımı ve eğitim tarihi konu başlıkları altında yeni bilgilerin sunulması ve tarih öğretiminin sorunları ve çözüm yolları konusunun da masaya yatırılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Bildiri başlıklarının çerçevesi geniş olup, ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

KONU BAŞLIKLARI

      Tarih Eğitimi     

 • Programları
 • Ders Kitapları
 • Tarihsel Düşünme Becerileri
 • Öğretmen Yetiştirme
 • Müzeler ve Tarihi Alanlar
 • Değerler
 • Vatandaşlık
 • Etkinliklerle Öğretim
 • Okuryazarlık
 • Türk Dünyası
 • Dünya Tarihi
 • Karşılaştırmalı Öğretim
 • Yenilikçi Yaklaşımlar
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Disiplinlerarası Yaklaşımlar
 • Sinema
 • Bilim Tarihi
 • Tarih Eğitiminin Tarihi
 • Sözlü Tarih
 • Yerel Tarih

      Eğitim Tarihi

 • Türk Eğitim Tarihi
 • Avrupa Eğitim Tarihi
 • Yabancı Okullar

      Tarih Yazımı

 • Tarihyazımı
 • Tarih Yazıcılığı
 • Tarih Felsefesi
 • Tarih ve Diğer Disiplinler
 • Postmodernizm

ÖNEMLİ TARİHLER

İLETİŞİM