“TARİHTEN GÜNÜMÜZE ELAZIĞ ULUSLARARASI KONGRESİ” bildiri kitabı Merkezimiz yayınları arasında çıkmıştır.


“TARİHTEN GÜNÜMÜZE ELAZIĞ ULUSLARARASI KONGRESİ” bildiri kitabı Merkezimiz yayınları arasında çıkmıştır.

28 Haziran 2023

Zamanın nasıldı dile gel Harput
Yad elde ağlarım ele gel Harput
Eski günlerinde güle gel Harput
Esen yellerinde çöl sesi mi var?
                                             Anonim

Hepimizin, üzerinde yaşadığı kültürel ve maddî mirasın köklerini bilme hakkı vardır. Birilerinin de bunları gün yüzüne çıkarma sorumluluğu vardır. Bir kısmımızın bunları
nesilden nesile anlatma, öğretme velhasıl aktarma görevi vardır.

Tüm bu görev ve sorumlulukların layığıyla yerine getirilmesi ise doğru ve sağlam bilgi ile mümkündür. Doğru ve sağlam bilgi ise mahallinde üretilmiş, evrensel ölçekte kabul görebilen bilimsel araştırma sonucu elde edilmiş akademik bilgidir. Gerisi ya başkalarının kendi amaçları için ürettiği ithal edilmiş tercüme bilgidir ya da sözlü edebiyat ürünü, kulaktan kulağa, değişe dönüşe bize ulaşmış çoğu dedikodu ölçeğine indirgenmiş bilgilerdir.

Bu çalışmanın çıkış noktası; şehirde yaşayan insanların şehir kültürüne vakıf olmalarına, insanca yaşam şartları için çağdaş standartlara uygun bilgi ihtiyacına, üzerinde yaşadıkları toprakların tarihî kaynaklarını, bu toprakların yetiştirdiği insan kaynaklarının etkili ve nitelikli yönlerini tanımaya, kentin verimlilik, zenginlik kaynakları, fırsatları gibi ihtiyaç duyduğumuz bilgiye ulaşma çabasıdır.

Atatürk’ün Elazığ’a gelişlerinin 77. yıl dönümü anısına organize edilen bu bilimsel çalışmanın; kültür, ekonomi, tabiat, turizm, tarih ve diğer alanlara ilişkin araştırılmış yerel bilgilerin sunulduğu bildiriler ile kent kültürüne, ekonomisine ve en önemlisi de kentimizin yaşanabilirlik düzeyine katkı sağlaması beklenmektedir.