Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu


Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu

28 Haziran 2023

TARİH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA MUŞ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

(10 – 12 Mayıs 2018 / MUŞ)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliği ile 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim adamlarının katılımı ile “Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu” Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesinde icra edilecektir.

Muş, tarihi ile Anadolu topraklarına giriş kapısı olma niteliği taşırken çok çeşitli kültürel yapısı ile Anadolu’nun tüm renklerine ev sahipliği yapmaktadır. Tarihî ve coğrafî zenginlikleri, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen değerleri ile birçok bilim adamının dikkatini çekmekte, buna bağlı olarak bu alanda yapılan çalışmalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. “Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu” ile Muş’a yönelik çalışmalardan yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde fayda sağlanması beklenmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ‘Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu’nun amacı, geçmişten günümüze Muş’un tarihî, idarî, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını inceleyen araştırmacılara çalışmalarını sunabilecekleri; ulusal ve uluslararası düzeyde seslerini duyurup kendilerini tanıtabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

  1. 1.     TARİHÎ VE COĞRAFÎ AÇIDAN MUŞ

-Muş’un Coğrafyası

-Muş’un Jeopolitik Konumu

-Muş Ovası ve Muş’un Bitki Örtüsü

-Arkeolojik ve Antropolojik Açıdan Muş

-Kent ve Şehir Mimarisi

-Muş’un Sosyo-Kültürel ve Politik Tarihi

-Geçmişten Günümüze Muş’ta Eğitim ve Sağlık

-Ermeni Meselesi Bağlamında Muş ve Çevresinde Yaşanan Olaylar

  1. 2.     MUŞ’UN İDARÎ VE SİYASÎ YAPISI

-Muş’ta Mülki İdare ve İdareciler

-Muş’ta Yerel İdare ve İdareciler

-Muş’ta Gönüllü Kuruluşlar

  1. 3.     MUŞ’UN EKONOMİK YAPISI

-Geçmişten Günümüze Muş’ta Kamu Yatırımları

-Muş’ta Tarım ve Hayvancılık

-Muş’ta Sanayileşme ve Kalkınma Çabaları

-Tüketim, Yoksulluk, İşsizlik

-Muş’un Turizm Potansiyeli; Problemler, Çözüm Önerileri

  1. 4.     MUŞ’UN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI

-Muş’ta Sosyo-Kültürel Yapı ve Sosyal Hayat

-Muş’ta Edebiyat ve Sanat

-Muş’ta Geçmişten Günümüze Spor

-Muş’un Tarihî Şahsiyetleri

-Muş’ta Nüfus Hareketleri

-Üniversite-Şehir İlişkisi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI

SEMPOZYUM PROGRAMI

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

TAHHÜTNAME

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MUŞ