Siyasal Devrimler27 Haziran 2023

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve kısa süre sonra 20 Ocak 1921 tarihinde millî egemenliğe dayalı yeni Anayasa’nın kabulü, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilânı, 3 Mart 1924’te halifeliğin ve aynı tarihte Seriye Vekâleti’nin kaldırılması, Anayasa’da lâiklik ilkesinin ışığında bazı değişiklikler yapılması ve nihayet 5 Şubat 1937’de lâiklik ilkesinin Anayasa’da yer alışı Türk Devrimi’nin siyasal alanda gerçekleştirdiği başlıca devrimleri oluşturur.