Nutuk Dünya Dillerine Kazandırılıyor.


Nutuk Dünya Dillerine Kazandırılıyor.

30 Haziran 2023

Osmanlı Devleti’nin parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihi için bir dönüm noktası olan İstiklal Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan Nutuk, Türk siyasi ve millî tarihinin birinci elden kaynak eseridir.

Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayı’nda otuz altı buçuk saat süren ve altı günde okunan tarihî bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır. Bu itibarla Nutuk, Türkiye’de ismi en çok bilinen konuşma metni ve eserdir. Okunduğu ve basıldığı günden itibaren yakın tarihe bakış açısının temel taşı olmuştur.

Bu eserde, kendini her şeyi ile milletine adamış yetenekli bir komutanın, inkılapçı bir liderin ve ileri görüşlü bir devlet adamının askerî ve siyasi aksiyonları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne şekil veren temel düşünce ve görüşler yer almaktadır. Ayrıca eserde, millî değerler sistemine bağlı cumhuriyet rejiminin tarih bilinciyle adım adım nasıl olgunlaştırıldığı, sosyal ve kültürel alanlara yön verici siyasi ve idari şartların nasıl hazırlandığı yakından izlenmektedir.

Bu eser, yalnız geçmiş bir devrin hikâyesi olarak dünü anlatmakla kalmamakta, yakın tarihten alınan ibret dolu tecrübelerle Türkiye’nin millî varlığının bugününe de yarınına da ışık tutabilen yüksek bir değer taşımaktadır

Nutuk, millet adına yapılan bütün işlerin, meşruluk ilkesine dayandırılarak yürütüldüğünü; verilen kararların, geçilen uygulamaların, derinlemesine bir düşüncenin, uzak bir görüşün, ince bir hesaplamanın, yerinde bir mantığın ve ihtiyatlı bir davranışın ürünü olduğunu ortaya koyan bir eserdir. Yapılan her işte Türk milletinin haysiyet ve şerefinin ön planda tutulduğunun, bütün düşünce ve görüşlerde aklın, mantığın ve ilmin gereklerine uygun millî bir politikanın yer aldığının göstergesidir.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı hem orijinal metnin çeviri yazısını hem bugünkü dile aktarılmış şeklini hem de gençlere yönelik özetlenmiş hâlini Türk okuyucusuna sunmuştur. Özellikle bugünkü dile aktarılmış olan nüshanın baskısı, bugün itibarıyla yüz binlerce adede ulaşmıştır.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarihî değeri yüksek ve hitabet gücü bakımından eşsiz olan bu eserin, bütün dünyanın okuması amacıyla İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça, Kazakça, Türkmence ve Urducaya da çevirisini yapmıştır.

Nutuk’un Atatürk Araştırma Merkezince dünya dillerine kazandırılması çalışmalarına devam edilmektedir. Bu anlamda söz konusu eserin Arapça, İspanyolca, Çince ve Japoncaya çevrilmesi planlanmaktadır.