Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu


Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu

30 Haziran 2023

MUDANYA MÜTAREKESİ’NİN 100. YILI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

11-13 Ekim 2022  / BURSA

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı iş birliğinde 11-13 Ekim 2022 tarihleri arasında “Mudanya Mütarekesi’nin 100.Yılı Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Düzenlenecek olan sempozyumda, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasını sağlayan Büyük Taarruz ile o dönem yaşanan gelişmeler ve olaylar farklı bakış açılarıyla birlikte ele alınacaktır.

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, Mondros’tan Mudanya Mütarekesi’ne giden süreçte gelişen olaylarla ilgili yeni bilimsel bilgi ve düşüncelerin üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Başvuru Koşulları

Bildiri özetlerinin, araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, teklif edilecek farklı konular da değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri Konuları:

Bursa veya Mudanya ekseninde olmak üzere;

Birinci Dünya Savaşı

İşgal Yılları

Milli Mücadele Dönemi

Her Yönüyle Mudanya Mütarekesi

TBMM ve İstanbul Hükümeti

Mondros’tan Mudanya’ya Doğu Trakya Meselesi

Mudanya Görüşmeleri ve Mütarekeye Giden Süreç

Heyetler

Maddeleri

İmzalanması

Sonuçları

Basına Yansımaları

Lozan Barış Konferansı’na Kadar Doğu Trakya Valiliği

19. ve 20. Yüzyıl Tarihi

Şehir Tarihi

Siyasi Tarih

Askeri Tarih

Göç Tarihi

Sosyal Tarih

Ekonomik Tarih

İdari Tarih

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Sempozyuma katılmak isteyenlerin en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 15 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar https://tamga.gov.tr/Mudanyasempozyumu adresine göndermeleri gerekmektedir.

Gönderilen özetler Düzenleme Kurulu tarafından biçim ve sempozyumun konularına uygunluk yönlerinden değerlendirilecek ve Bilim Kurulu’nu oluşturan hakemlere gönderilecektir. Değerlendirme süreci sonrasında sempozyumda sunulması uygun görülen bildiriler ilan edilerek tam metinlerini ise 1 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri istenecektir.

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olup başvurularda Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özette bildirinin amacı, yöntemi ve sonucu ile birlikte 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

SEMPOZYUM KURULLARI

Düzenleyen Kurumlar

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Onur Kurulu

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Yakup CANBOLAT-Bursa Valisi

Alinur AKTAŞ-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ-Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN-Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Cafer ÇİFTCİ-Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Gamze BERKTİN-Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hasan Basri ÖCALAN-Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi Tarih Bölümü

Merve UĞUR-Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Sezai SEVİM-Bursa Uludağ Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Böl. Bşk.

Fetullah BİNGÜL-Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü

Osman DİKMEN-Bursa Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri

Arzu GÜVENÇ SAYGIN -Atatürk Araştırma Merkezi Uzmanı

Bilim Kurulu

Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN-Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Dr. Zeki ERASLAN-Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Cafer ÇİFTCİ-Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ-Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ-Afyonkarahisar Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KOLBAŞI-Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN-Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Ali SATAN-Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ayla EFE-Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Bahri ATA-Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram AKÇA-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA-Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ-Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN-İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN-Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN-Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan UZUN-Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Halil BAL-İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk SELVİ-Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Basri ÖCALAN-Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ERDAL-Bozok Üniversitesi

Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN-19 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLUYıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ-Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TEMEL-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt ÇELEBİ-Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mithat AYDIN-Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Muammer DEMİREL-Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ORAL-Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN-Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray ÖZDEMİR-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ-Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Saime YÜCEER-Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk URAL-Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Selma YEL-Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Stefano TRINCHESE-Univ. G.D’Annunzio Chieti Pescara–İtalya

Prof. Dr. Tamara G. BOGDANOVA-Moskova Şehir Üniversitesi-Rusya

Prof. Dr. Umut KARABULUT-Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Vladan VIRIJEVIC-University of Pristina – Kosovska Mitrovica-Serbia

Prof. Dr. Yasemin DOĞANER-Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Zehra ASLANRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Árpád HORNYÁK-University of Pécs-Macaristan

Doç. Dr. Belkıs KONAN-Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Betül BATIR-İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Esra ÖZSÜER-İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Fabio L. GRASSI-Roma Sapienza Üniversitesi-İtalya

Doç. Dr. Hacer KARABAĞ-Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU-Netkent Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ-Bozok Üniversitesi

Doç. Dr. Liliana Elana BOŞCAN-University of Bucharest–Romanya

Doç. Dr. Mine ERSEVİNÇ-Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Nurten ÇETİN-Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan AVCI-Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Seher AKÇA-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Sevtap DEMİRCİ-Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Şerif DEMİR-Siirt Üniversitesi

Doç. Dr. Volkan PAYASLI-Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Yenal ÜNAL-Bartın Üniversitesi

Sekreterya

Arzu GÜVENÇ SAYGIN

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. No: 19

06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE

Tel: +90 312 2856551

Belgegeçer : +90 312 2855527

Web          : www.atam.gov.tr

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum Duyurusunun İlan                 4 Şubat 2022

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi               15 Nisan 2022

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi                1 Haziran 2022

Tam Metinlerin Gönderilmesi                     1 Ağustos 2022

Sempozyum Kesin Programının İlanı       16 Eylül 2022

Sempozyum                                                 11-13 Ekim 2022

Sunulan Bildirilerin Yayımlanması           Ocak – Temmuz 2023