İzmir’in Kurtuluşunun 99.Yıl Dönümü Kutlu Olsun


İzmir’in Kurtuluşunun 99.Yıl Dönümü Kutlu Olsun

29 Haziran 2023

30 Ağostos Zaferi’nden sonra Yunan ordusunu takibe başlayan Türk kuvvetleri 1 Eylül 1922’de Uşak’ı geri almıştır. Uşak’tan çekilen Yunan kuvvetleri Alaşehir istikametinde takip edilmiştir. Öte yandan Eskişehir Cephesindeki 3.Yunan Kolordusu Bursa istikametinde hızla kaçmaya başlamış düşmanın bu kolunu takip eden Türk kuvvetleri önce Bilecik’i, arkasından 6 Eylül’de İnegöl ve Yenişehir’i işgalden kurtarmıştır. Uşak istikametinden kaçan Yunan birliklerini takip eden Türk Kolordusu 4 Eylül günü Kula’yı geri almıştır. 5 Eylül’de Alaşehir’i boşaltan Yunanlar geri çekilmeye devam etmişler 7-8 Eylül’de Türk kuvvetleri Manisa ve Menemen’e varmışlardır. Nihayet Türk süvarileri 9 Eylül günü öğleden önce İzmir’e girmişlerdir. Bu zaferin Türk milleti ve bilhassa İzmirliler için önemi büyüktür.

Ata­türk’ün, İz­mir’in alı­nı­şı ha­be­ri üze­ri­ne or­du­la­ra me­sa­jı ise şöyle olmuştur: “İlk ver­di­ğim Ak­de­niz he­de­fi­ne  var­mak­ta or­du­la­rın gös­ter­di­ği gay­ret ve fe­da­kâr­lı­ğı hür­met ve tak­dir­le ana­rım. Or­du­la­rın bun­dan son­ra ve­ri­le­cek he­def­le­rin el­de edi­li­şin­de de ay­nı is­tek ve fe­da­kâr­lı­ğı gös­te­re­cek­le­ri­ne gü­ve­nim tam­dır”.

İzmir’in düşman işgalinden kurutuluşunun 99.yıl dönümünde Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal  Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı