I. Dünya Savaşı’nın Sonu: Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi


I. Dünya Savaşı’nın Sonu: Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

25 Haziran 2023

Başkanlığımız, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 24-26 Ekim 2018 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan I. Dünya Savaşı’nın Sonu: Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun ikinci toplantısı Başkanlığımızda gerçekleştirildi.

İlan edilen konu başlıkları çerçevesinde gelen bildiri özetleri Düzenleme ve Bilim Kurulunca incelenmiştir. Bildiri özetlerine dair sonuçlar, gerekçeleriyle birlikte e-posta yoluyla başvuru sahiplerine bildirilecektir. Kabul gören bildiri özeti sahiplerinden bildiri tam metinleri, kaynakçalarıyla birlikte sempozyum takvimine uygun şekilde talep edilecektir.

Sempozyum ile ilgili diğer duyurular, Başkanlığımız genel ağ sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.