Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir Ahlat Uluslararası Sempozyumu


Özet

M.Ö. 7. yüzyılın sonlarında, Medler ile birleşen İskitler, Kafkasya
ve Kuzeybatı İran içlerinden gelerek Doğu Anadolu Bölgesi’ne girmeye, Urartu Krallığı’na ait kale ve yerleşim merkezlerini tahrip etmeye
başladılar. Bundan da önemlisi, İskit ve Med orduları, M.Ö. 612 yılında
Eski Çağ Dünyası’nın en güçlü devleti olan Asur Krallığı’nın başkenti
Ninive’yi kuşatarak ele geçirdi ve yağmaladılar.
Ahlat’ın yaklaşık 65-70 km. batısında, bir köy evinin temel duvarlarından çıkarılan ve antika piyasasına sürülen taş baba İskit heykeli, jandarmanın müdahalesi sonucunda satılmadan müsadere edilerek,
Ahlat Müzesi’ne intikal ettirilmiştir. Yörenin yerel kalker taşı kayalıklarından çıkarılarak yapılan heykel, ortalama, 1.42 m. yüksekliğinde ve
70-80 cm. genişliğindedir. Bir İskit savaşçısını yansıtan heykelin baş
kısmı ve yüz ayrıntıları, özenli bir şekilde işlenmiştir. Taş heykel, daha
önce Kırım ve Kafkasya’da bulunan diğer İskit taş heykellerinin benzerini oluşturmasına rağmen, yalnızca yüksekliği biraz daha kısadır. Taş
heykel bu biçimiyle M.Ö. 7. yüzyılın sonları veya 6. yüzyılın başlarına
aittir.
Taştan yapılmış benzer biçimli birçok İskit heykeli, Irak’ın kuzeyinde Muşaşir Köyü yakınlarında da bulunmuş ve Prof. Dr. R. M.
Boehmer tarafından yayınlanmıştır. Tarihin babası sayılan Heredotos,
Urartu ve Assur Krallığı’nı tarih sahnesinden silen İskitlerin, Doğu Anadolu’da 28 yıl kaldıktan sonra, tekrar geldikleri Kırım topraklarına
geri döndüklerini yazmaktadır. Ahlat Müzesi’nde sergilenen İskit taş
baba heykeli, Anadolu topraklarında bugüne kadar bulunan tek heykel
olduğu için, çok büyük bir önem taşımaktadır.

Künye

Yazar : Murat Alper PARLAK
ISBN : 978-975-17-5247-5
Basım Yılı : 2022
Yayın No : 525
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Cengiz ATLI, Doç. Dr. Esra KÜRÜM
Yay. Hazırlayan : Murat Alper PARLAK
Grafik Tas. : Selen KUYUCU

 

İçindekiler