Burs Sonuçları


Burs Sonuçları

28 Haziran 2023

Kurumumuz tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği gereğince sağlanmakta olan yüksek lisans ve doktora burslarına ilişkin değerlendirme süreci sona ermiş olup burs almaya hak kazananlar belirlenmiştir. Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip Sistemi üzerinden sorgulayabilirler.

Burs almaya hak kazananların en geç 30 Ocak 2019 tarihi saat 23.59’a kadar burs sonuç sisteminde yer alan Burs Sözleşmesi’ni onaylamaları ve başvuru sırasında sisteme yükledikleri aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya onaylı suretlerini 30 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile “Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Ziyabey Caddesi Nu.:19 Balgat Çankaya/ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir:

a) Adli sicil kaydı,

b) Yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans mezuniyet belgesi,

c) Yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) Öğrenci belgesi,

d) ALES sonuç belgesi,

e) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,

f) Araştırma görevlisi olanların bu göreve atandıklarını gösteren onaylı belge.

Herhangi bir kurum veya kuruluştan (KYK, YÖK vb.) burs veya öğrenim kredisi alınıyorsa hangi bursun tercih edildiğine dair imzalı dilekçenin Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

NOT: E-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.

Burs adaylarının beyanları ile belgeleri, Kurumumuz tarafından karşılaştırılacak ve yapılacak inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler bursiyer olma haklarını kaybedeceklerdir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

İletişim: burs@atam.gov.tr