Atatürk Araştırma Merkezi Yayınlarına 3 Yeni Eser Daha Eklendi


Atatürk Araştırma Merkezi Yayınlarına 3 Yeni Eser Daha Eklendi

25 Haziran 2023

2019 yılı son günlerine yaklaşırken, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı okuyucuların beğenisine 3 yeni kitap sundu.

Bu kitaplardan ilki, “Darülhayr-i Âli”  Doç. Dr. Hikmet Zeki Kapcı tarafından kaleme alındı. Kapcı, Osmanlı Devleti’nde önceleri vakıflar aracılığıyla sağlanan yetim ve kimsesiz çocukların korunması ve eğitilmesinin; Darülhayr-i Âli ile daha gelişmiş bir şekilde gerçekleştiğini anlatıyor.1903 yılında kurulan Darülhayr-i Âli’de sadece yetimlerin korunması ve temel eğitimi değil; meslek edinme kurslarının da yer aldığını kitap aracılığıyla öğreniyoruz.

İkincisi, Dr. Mürvet Mutlu KARAKAYA’nın “Çanakkale Savaşı’nda 14. Alay ve Mustafa Kemal Atatürk” eserinde; I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında hem dünya hem de Türkiye tarihinde önemli bir yer tutan Çanakkale Savaşı mikro tarih çalışmaları ile inceleniyor. Savaş içinde etkin birimler olan alayları; 14. Alay özelinde muharebe esnasında yaşanan olaylar ve süreçler, belgelerle desteklenerek kaleme alınıyor.

Üçüncüsü ise, Hazel KUL tarafından hazırlanan, “Mondros’tan Gümrü’ye ABD Basınında Ermeni Meselesi (1918-1980)” adlı kitap günümüzde de devam eden Ermeni sorununa ışık tutuyor. Eser, Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü fiilen ortadan kaldıran Mondros Mütarekesi’nden Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde gelişen Türk Millî hareketinin askerî ve siyasi başarısının ilki olan Gümrü Antlaşması’na, diğer bir ifadeyle Ermeni Meselesinin zirveye ulaşmasından halline kadar olan süreçte ABD’nin önde gelen gazetelerinde Ermeniler ve Ermeni meselesine dair çıkan haber ve yorumları en sarih bir şekilde ele almaktadır.

Okuyucular eserlere; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfasından (http://www.atam.gov.tr/) ve satış bürolarından ulaşabilirler. Ayrıca Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıYayınları, her yıl katıldığı ve bundan sonra katılacağı kitap fuarlarında da; ilk defa yayımlanan ve yayımlanacak olan kitaplarını okuyucuyla buluşturarak, yayınlarını Anadolu’nun her köşesine ulaştırmaya devam edecektir.

https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/ataturk-arastirma-merkezi-yayinlarina-3-yeni-eser-daha-eklendi-2446362/