Atatürk Araştırm Merkezi İki Yeni Eseri Dijital Ortamda Yayınladı


Atatürk Araştırm Merkezi İki Yeni Eseri Dijital Ortamda Yayınladı

26 Haziran 2023

19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, editörlüğünü Prof. Dr. Zehra ASLAN’ın yaptığı 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum adlı eseri okuyucuyla buluşturdu.

Eserde, 19. yüzyıldan günümüze göç ve göçmenlikle ilgili belli başlı sorunların ortaya koyularak bunlara çözüm önerileri sunulmuştur. Tarih, sosyoloji, iktisat, kültür gibi göçle ilgili farklı disiplinler tarafından yapılan bilimsel çalışmalarla göç olgusunun ele alındığı eserin bu sahadaki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı: Türk Kültür Coğrafyasında İstiklal Mücadeleleri Paneli Bildiriler

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı: Türk Kültür Coğrafyasında İstiklal Mücadeleleri Paneli Bildiriler adlı eseri okuyucuyla buluşturdu.

Eser, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar Türk dünyasında meydana gelen istiklal mücadelelerinin Azerbaycan, Kırgızistan, Arnavutluk özelinde ele alındığı; Millî kimlik, İstiklal Marşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını da kapsayan 7 bildiriden oluşan bir çalışmadır.