24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.


24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.

30 Haziran 2023

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğitim üzerine eğilmiş ve Cumhuriyet Dönemi eğitim felsefesinin hem kurucusu hem de uygulayıcısı olmuştur.

İstiklal Harbi’nin en sıkıntılı günlerinde Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı) 15-21Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da Darülmuallimin Mektebinin (Erkek Öğretmen Okulu) konferans salonunda Maarif (Eğitim) Kongresi’ni toplamıştır. Ankara’da gerçekleştirilen bu toplantıya, yurdun işgal altında olmayan illerinden pek çok kadın ve erkek öğretmen katılmıştır. Kongrenin açış konuşmasını Mustafa Kemal Paşa yapmıştır. Bu kongrenin yapılmasından anlaşılmaktadır ki Gazi Mustafa Kemal Paşa, savaşın mutlaka kazanılacağına inanmaktadır ve savaş sonrası ülkede başlatılacak olan eğitim mücadelesinin temellerini atmak istemektedir. Türk eğitim sisteminin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde, söz konusu çalışmaların ürünü olan Maarif Kongresi ve Heyet-i İlmiye toplantılarının çok büyük katkıları olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Latin harflerinin kabul edildiği tarihlerde millete okuma yazma öğretmek üzere kara tahta başına geçerek kendi milletinin öğretmenliğini yapmıştır.  Yurt genelinde seyahate çıkan “Başöğretmen”; Tekirdağ, Çanakkale ve Karadeniz şehirleri ile Orta Anadolu’yu dolaşarak okullarda, meydanlarda, kahvelerde yeni Türk harflerini vatandaşlara öğretmiştir.

“Başöğretmen” unvanını kabul ettiği gün olan “24 Kasım” Türk öğretmenleri için de özel bir armağan olmuştur. Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981’de, “başöğretmen” olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk inkılabının değer ve ilkelerinin ancak eğitim aracılığıyla korunabileceğine inanmış ve bunun sadece gençleri değil; tüm toplumu “demokratik, millî, çağdaş, laik, akıl ve bilime dayalı” bir eğitim sisteminden geçirmekle mümkün olduğuna inanmıştır. Eğitim seferberliğinde en büyük vazifeyi de öğretmenlere vermiştir.

Bu vesileyle şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar vatanın her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren, geleceğin şekillenmesine yön veren öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü” kutlu olsun.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı