2016 Eylül Dönemi Proje Başvuruları Başlıyor


2016 Eylül Dönemi Proje Başvuruları Başlıyor

28 Haziran 2023

BİLİMSEL PROJE SİSTEMİ

2016 Eylül Dönemi Proje Başvuruları Başlıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Yüksek Kurum) bünyesindeki Kurumlar, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak amacıyla Bilimsel Araştırma ve Çeviri Yönergesinde belirtilen hususlar çerçevesinde her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Proje başvurusu almaktadır.

Kurum İçi ve Kurum Dışı kapsamlı proje başvuruları, Proje Yürütücüleri tarafından Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) çerçevesinde 01-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Bilimsel Proje Sistemi (PROSİS) üzerinden yapılacaktır.

  1. Bütçesi 50.000 (elli bin) TL’yi ve süresi 12 (on iki) ayı aşmayan proje destek başvuruları yıl boyunca “Yeni Proje Destek Önerisi” şeklinde  yapılmaktadır.
  2. Bütçesi 50.000 (elli bin) TL’yi ve/veya süresi 12 (on iki) ayı aşan Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Proje başvuruları Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez “Yeni Proje Önerisi” şeklinde yapılmaktadır.

            İlgililere duyurulur.