20. Yüzyıl Türk Dünyası’ndaki Siyasî, İktisadî ve Kültürel Gelişmelerin Ele Alınacağı Sempozyumun Düzenleme Kurulu Toplantısı Yapıldı


20. Yüzyıl Türk Dünyası’ndaki Siyasî, İktisadî ve Kültürel Gelişmelerin Ele Alınacağı Sempozyumun Düzenleme Kurulu Toplantısı Yapıldı

24 Haziran 2023

20. Yüzyıl Türk Dünyası’ndaki Siyasî, İktisadî ve Kültürel Gelişmelerin Ele Alınacağı Sempozyumun Düzenleme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Merkezimiz ve El- Farabi Kazak Millî Devlet Üniversitesi iş birliğiyle Kazakistan’ın Almatı şehrinde 20. Yüzyıl Türk Dünyası’ndaki Siyasî, İktisadî ve Kültürel Gelişmelerin ele alınacağı bir sempozyumu bu ay sonuna kadar ilân edecek.

Anadolu, İran, Irak, Karadeniz’in Kuzeyi (Deşt-i Kıpçak), Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Avrupa’yı içine alan geniş bir coğrafyada siyasî, iktisadî ve kültürel anlamda etki alanına sahip olan SSCB, sınırları dâhilindeki Türk topluluklarının yaşamlarını derinden etkilemişti. Glasnost ve Perestroyka sonrası bağımsızlığını kazanan Türk toplulukları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilişkilerinin de tartışılmasının hedeflendiği sempozyumun dili Türkçedir. Bildirilerini Türkçe sunamayanlar kendi dilleriyle sunum gerçekleştirebilecekler.

Sempozyumun Düzenleme Kurulu toplantısı yapılmış olup konu başlıkları belirlenmiştir. Sempozyumun ilânı ve başvuru koşulları Merkezimizin genel ağ sayfasından duyurulacaktır.