100. Yılına Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu


100. Yılına Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu

24 Haziran 2023

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ, GELİŞİMİ VE BÖLGESEL ETKİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU’NUN SON DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI 

Merkezimiz, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ve Kafkas Üniversitesi iş birliğiyle 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Kars’ta düzenlenecek olan 100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu’nun son Düzenleme Kurulu Toplantısı 26.09.2017 tarihinde yapıldı.

24 Nisan 2017 tarihinde duyurulan sempozyuma 182 başvuru yapılmış; alanında uzman akademisyenlerce incelenen bildiri özetlerinden 99’u ön kabul almıştır.

Ön kabul sahiplerinin sempozyum programında yer alabilmesi için bildiri tam metinlerinin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi şartını Merkezimiz her etkinliğinde uygulamaktadır. Kars’ta gerçekleşecek etkinliğimize gönderilen tam metinler Düzenleme ve Bilim Kurulları üyelerince titizlikle incelenip sonuçlandırılmıştır.

Sempozyumda, akademisyen ve araştırmacılara Sovyet İhtilali’nin Rusya ve bölge açısından siyasî, sosyal ve ekonomik etkilerini tartışma imkânı sunulacaktır.

“Sempozyum Program Kitapçığı”nın düzenleme ve tasarım çalışmaları devam etmekte olup Merkezimizin genel ağ sayfasından ilân edilecektir.